Artykuł BMP Chemia przemysłowa – Regulator poduszki

Optymalne zabezpieczenie zbiornika niskociśnieniowego (rys. nr 1) powinno składać się z zaworów bezpieczeństwa : zaworu oddechowego zabezpieczającego przed próżnią, zaworu wydechowego zabezpieczającego przed wzrostem ciśnienia oraz dodatkowo z regulatora poduszki gazu obojętnego. Ten artykuł przedstawia zalety regulatora poduszki gazowej oferowanego przez naszą firmę, zalety, które pozwalają na ogromne oszczędności.

Głównym zadaniem regulatora (rys. nr 2) stosowanego na zbiornikach magazynowych jest utrzymywanie stałego ciśnienia poduszki gazu obojętnego nad składowanym medium. Poduszka gazowa zapobiega dostawaniu się zanieczyszczonego powietrza do zbiornika, zapobiega tworzeniu się atmosfery wybuchowej wewnątrz zbiornika oraz chroni dodatkowo zbiornik przed działaniem podciśnieniem.

Regulator poduszki

Zastosowanie poduszki gazowej ma na celu:

 • zwiększenie okresu trwałości i zapobieganie korozji zbiornika. Poduszka gazowa zapobiega przedostawaniu się powietrza do zbiornika. Powietrze zawiera tlen, wilgoć i inne zanieczyszczenia, które mogą prowadzić do wewnętrznej korozji zbiornika.
 • poprawę bezpieczeństwa. Poduszka gazowa zmniejsza zawartość tlenu w przestrzeni oparów. Zredukowana zawartość tlenu zmniejsza ryzyko zapłonu.
 • zapewnienie zgodność z normami ochrony środowiska. Poduszka gazowa rozcieńcza toksyczne opary do gazu obojętnego, pomaga utrzymać lotne i niebezpieczne opary przed ucieczką do atmosfery, zapewniając tym samym zgodność emisji z wymaganiami
 • zapewnienie odpowiedniego ciśnienia w zbiorniku. W przypadku zbyt wysokiego ciśnienia nadmiar gazu odprowadzany jest za pomocą zaworu wydechowego, a gdy w zbiorniku występuje podciśnienie, do zbiornika dostarczony zostaje poprzez regulator odpowiedni obojętny gaz.

Zasada działania regulatora produkcji GROTH Corporation nie jest skomplikowana.
Podczas gdy ciśnienie panujące wewnątrz zbiornika jest wyższe od ciśnienia nastawy sprężyny regulatora, siła wywierana przez gaz na membranę jest większa od siły sprężyny, przez co tłok zaworu jest dociśnięty do gniazda regulatora. Regulator jest wtedy szczelnie zamknięty. Gdy tylko ciśnienie w zbiorniku zaczyna się obniżać ,siła nacisku na membranę spada, siła nastawy sprężyny regulatora jest od niej większa i działając na tłok powoduje jego opadanie. Następuje otwarcie gniazda regulatora i gaz obojętny zostaje dostarczany do zbiornika.

Największą zaletą regulatora poduszki GROTH jest jego dokładność i szybkość działania. Regulator jest połączony bezpośrednio ze zbiornikiem poprzez „sens line”, dzięki czemu reaguje na wszelkie zmiany ciśnienia wewnątrz zbiornika i gdy jest to konieczne, natychmiast się otwiera. Ten sposób zabudowy regulatora eliminuje wszystkie dodatkowe czynniki błędów – jak straty przepływu czy przeciwciśnienia powstające w instalacjach.

Kolejną zaletą regulatora poduszki gazu obojętnego GROTH Corporation jest to że wartość ciśnienia zasilania gazu nie ma wpływu na otwarcie czy zamknięcie regulatora, co eliminuję potrzebę stosowania dodatkowych urządzeń sterujących / kontrolujących. Jest więc zdecydowanie lepszym i korzystniejszym rozwiązaniem od powszechnie stosowanych reduktorów ciśnienia.

Dodatkowo, regulator GROTH posiada możliwość nastawy wymaganej przepustowości gazu obojętnego. Poprzez zmianę pozycji (obrót) tłoka od pkt. 1 do pkt. 5 optymalizujemy jego wydajność.
Również wartość ciśnienia nastawy sprężyny regulatora GROTH może być w pewnym zakresie regulowana . W zależności od charakterystyki stosowanej sprężyny nastawę regulatora ustawia się dokręcając śrubę nastawczą. Dzięki temu regulator GROTH nie jest ograniczony do pracy w jednostajnych warunkach, tylko może być do nich dostosowywany – zgodnie z zmianami wprowadzanymi na instalacji.

Pozostałe zalety:

 • prosta konstrukcja i szczelne zamknięcie
 • jednostopniowa regulacja – pozwala na ograniczenie elementów instalacji gazu obojętnego
 • szeroki zakres nastaw oraz łatwość ich dostosowywania
 • prosta regulacja przepustowości
 • niskie koszty konserwacji i eksploatacji
 • zapewnienie optymalnego stanu poduszki gazowej nad składowanym medium
 • oszczędność składowanego medium – opary nie wydostają się ze zbiornika
 • oszczędność gazu obojętnego – do zbiornika doprowadzana jest wyłącznie niezbędna ilość gazu

Regulator poduszki GROTH jest zdecydowanie ekonomiczniejszym rozwiązaniem w przeciwieństwie do standardowych reduktorów ciśnienia. Reduktory są wrażliwe na zmiany ciśnienia wlotowego oraz kontrolują wyłącznie ciśnienie panujące za nim, a niekoniecznie w zbiorniku. Nie są one tak dokładne w przypadku redukcji ciśnienia do bardzo niskich wartości, czasem wręcz konieczne jest stosowanie kilku reduktorów by osiągnąć wymaganą wartość. Dodatkowo, reduktory nie zapewniają szczelnego odcięcia – co w przypadku awarii instalacji gazu obojętnego może powodować niebezpieczne sytuacje.

Stosowanie regulatorów poduszki gazu obojętnego oferowanych przez firmę COROL wpływa na optymalną ochronę oraz ekonomiczną pracę zbiorników magazynowych zgodnie z wszystkimi panującymi przepisami prawnymi i normami. Wraz z poprawnie dobranymi i stosowanymi zaworami oddechowo/wydechowymi zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa całego otoczenia.

Podsumowując, stosowanie regulatorów poduszki gazu obojętnego produkcji GROTH Corporation, której firmy COROL Sp. z o.o jest wyłącznym przedstawicielem w Polsce pozwala na zaoszczędzenie energii, kosztów związanych z budową skomplikowanych instalacji doprowadzania gazu, kosztów związanych z stratami medium oraz zbyt dużym zużyciem gazu – jednocześnie zapewniając wysokie bezpieczeństwo i łatwość eksploatacji.

W sprawach technicznych zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z naszymi Inżynierami Projektu

Więcej na: Akademia Bezpieczeństwa Corol

Zobacz także: Zawory oddechowe

Komunikat dotyczący naruszenia ochrony danych osobowych

Zarząd spółek Procorol sp. z o.o. i Corol sp. z o.o. jako przedstawiciel administratora danych osobowych, informuje, iż w dniu 17.02.2024 r., w godzinach nocnych doszło do ataku hakerskiego na urządzenia informatyczne spółki Procorol sp. z o.o. na których znajdowały się zasoby cyfrowe spółek Procorol sp. z o.o. i Corol sp. z o.o. Przestępcy do ataku użyli oprogramowania typu ransomware - LockBit 3.0.

Zdarzenie zostało zdiagnozowane przez nasz zespół informatyczny i zewnętrznego specjalistę ds. ochrony danych osobowych w pierwszym dniu roboczym następnego tygodnia tj. w dniu 19.02.2024 r. Wszystkie dane znajdujące się na serwerach spółki Procorol sp. z o.o., w tym dane osobowe osób fizycznych (naszych pracowników i klientów/kontrahentów Procorol sp. z o.o. i Corol sp. z o.o.), zostały zaszyfrowane (nie wiemy, czy zostały pobrane z naszych serwerów), a zdarzenie zostało zgłoszone następującym organom:

- Policja (Polska);

- Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Polska);

- FBI (USA)

Z uwagi na fakt, iż w dniu 19.02.2024 r. Świat obiegła informacja o przejęciu kontroli nad stroną internetową i częścią zasobów grupy Lockbit, w operacji „Cronos” prowadzonej przez Brytyjską Narodową Agencję ds. Przestępczości (NCA) i amerykańskie Federalne Biuro Śledcze (FBI) nie jesteśmy w stanie jednoznacznie stwierdzić, czy dane naszych pracowników i klientów wyciekły poza zasoby spółki Procorol sp. z o.o., ponieważ przestępcy nie zdążyli przekazać swoich żądań, co do sposobu i metody płatności (oprócz lakonicznej informacji, pozostawionej na jednej z zaszyfrowanych maszyn, że w najbliższej przyszłości zażądają środków finansowych).

Ponadto zgodnie z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Zarząd spółek Procorol sp. z o.o. i Corol sp. z o.o. informuje:

Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby, z którą można się kontaktować w celu uzyskania większej ilości informacji związanej z naruszeniem:

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania w związku z zaistniałym zdarzeniem, prosimy o kontakt z:

Izabella Macionga - Członek Zarządu

adres e-mail: rodo@corol.pl

Opis możliwych konsekwencji:

Następstwem naruszenia Państwa danych osobowych mogą być sytuacje związane z wykorzystaniem danych osobowych takie jak:

 1. osoby trzecie mogą próbować uzyskać na Pani/Pana szkodę pożyczki w instytucjach pozabankowych, na przykład przez Internet lub telefonicznie, nie wymagając okazania dokumentu tożsamości;
 2. istnieje ryzyko, że osoby trzecie mogą próbować uzyskać nieuprawniony dostęp do systemów obsługujących udzielanie świadczeń medycznych, co umożliwiłoby im wgląd w Pani/Pana dane zdrowotne, wykorzystując np. numer PESEL do potwierdzenia tożsamości;
 3. osoby trzecie mogą próbować wykorzystać dane osobowe do próby różnego rodzaju wyłudzeń;
 4. istnieje ryzyko, że osoby trzecie mogą próbować zawrzeć umowy cywilno-prawne działając na Pani/Pana szkodę;
 5. dane osobowe mogą być wykorzystane przez osoby trzecie do ukrycia swojej tożsamości i podszywania się pod Panią/Pana.

Wszystkie te działania mogą prowadzić do poważnych konsekwencji dla Pani/Pana bezpieczeństwa finansowego, prywatności i realizacji praw obywatelskich. Dlatego też należy zachować szczególną ostrożność, a w każdym przypadku, w którym w ciągu kilku najbliższych miesięcy dowiedzą się Państwo o naruszeniu Państwa prywatności prosimy o kontakt z nami.

Środki zastosowane lub proponowane przez administratora w celu zaradzenia naruszeniu:

W związku z zaistniałym naruszeniem ochrony danych osobowych zwróciliśmy się do specjalistów IT z prośbą o natychmiastowe odizolowanie infrastruktury, która została zaatakowana i rozpoczęcie procesu badania sprawy pod kątem możliwych działań związanych z przywróceniem środowiska produkcyjnego i wdrożenia dodatkowych środków zapewniających wzmożone bezpieczeństwo infrastruktury IT. Zweryfikujemy również nasze procesy związane z ochroną danych osobowych, aby wprowadzić dodatkowe elementy kontroli, zwiększające bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych zarówno w formie cyfrowej jak i tradycyjnej (papierowej). W chwili obecnej badamy sprawę, aby dowiedzieć się o wycieku jak najwięcej. Jednocześnie informujemy, iż współpracujemy z FBI w celu otrzymania szczepionki, a zaistniałą sytuację po dogłębnej analizie zgłosiliśmy do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Środki minimalizujące negatywne skutki naruszenia:

W celu zminimalizowania ewentualnych negatywnych skutków naruszenia zalecamy, aby Państwo:

 1. ignorowali nieoczekiwane wiadomości, w szczególności od nieznanych nadawców;
 2. zachowali ostrożność w sytuacji odbierania połączeń telefonicznych od nieznanych numerów telefonów.

Zarząd PROCOROL Sp. z o.o.

Zarząd COROL Sp. z o.o.

This will close in 20 seconds