Przewodność elektryczna emalii produktów Thaletec

Inżynieria materiałowa – materiały typu Condusist firmy Thaletec rozpraszające ładunki elektrostatyczne

Opatentowane wyłożenia emaliowane typu CONDUSIST – THALETEC

W trakcie procesu mieszania na skutek tarcia różnych nieprzewodzących mieszanin oraz rozpuszczalników następuje naelektryzowanie materiałów warstwy reaktorów, zbiorników i innych elementów danego urządzenia.

To z kolei powoduje powstawanie licznych wyładowań elektrostatycznych przechodzących przez szklaną warstwę zbiornika oraz innych części wbudowanych.

Ostatecznie może to doprowadzić do poważnych uszkodzeń i defektów powłok emalii.

Dlatego też firma Thaletec opatentowała wyłożenie szklane typu CONDUSIST, która w sposób stały rozładowuje ładunki elektrostatyczne z reaktora wyłożonego emalią, a tym samym zapobiega uszkodzeniu warstwy szklanej.

Dzięki temu ryzyko zaiskrzenia i zapłonu jest zminimalizowane, a zakres zastosowania urządzeń procesowych może być znaczenie większy.

Wyłożenie typu CONDUSIST w odpowiedni sposób kieruje ładunek elektryczny z powierzchni reaktora emaliowanego, który wchodzi w bezpośredni kontakt z danym produktem.

Pozostały ładunek resztkowy wynosi około 1% ładunku elektrycznego wyłożenia konwencjonalnego.

Materiał typu CONDUSIST składa się ze specjalnej powłoki przewodzącej elektrycznie i licznych warstw pokrywających, które również przewodzą prąd elektryczny.

Warstwa gruntowa oraz wierzchnia zawierają cząstki ceramiczne ułożone w odpowiedni sposób sieciowy (nieaktywny katalitycznie ) , które przewodzą ładunek elektryczny do stalowego korpusu urządzenia.

Mikrografika przedstawiająca przekrój warstwy emalii
Defekt spowodowany wyładowaniem elektrostatycznym. Średnica otworu wynosi ok. 0,5 mm.

Podstawowe zalety emalii typu CONDUSIST:

 • Cała warstwa emalii jest rozpraszająca elektrycznie, oznacza to, że zdolność rozpraszania
  pozostaje nienaruszona, nawet po korozyjnym ataku wyłożenia powłoki emaliowanej do jego użytecznej granicy
 • Odporność chemiczna odpowiada odporności znanej emalii typu „RAS-glass”
 • Nie ma działania katalitycznego
 • Kolor jasnoniebieski podobny do THALETEC TPE 2000 (szkło farmaceutyczne) stosowany do produkcji aktywnych składników
 • Wszystkie istotne elementy mogą być wyposażone w antystatyczne wyłożenie szklane bazujące na materiale CONDUSIST
 • Wyłożenie szklane wykonane jest zgodnie ze znanymi kryteriami jakościowymi :
  DIN EN ISO 28721-1
 • CONDUSIST jest szczególnie odpowiedni zarówno dla nowo wyprodukowanych reaktorów, zbiorników lub komponentów, jak również dla tych podlegających ponownemu wyłożeniu.
 • Kolor jasnoniebieski jest szczególnie popularny wśród producentów aktywnych składników farmaceutycznych w których istotna jest kontrola wzrokowa aparatury po procesie czyszczenia.

REASUMUJĄC:

Do tej pory emalia standardowa typu „RAS-glass” była bardzo powszechnie stosowana.

Ponad 75% całej aparatury oraz komponentów zostało wyłożonych tą sprawdzoną emalią techniczną.

W kwietniu 2020 roku łączna liczba zbiorników oraz reaktorów wyłożonych emalią typu CONDUSIST przekroczyła liczbę wykonanych w wersji standardowej.

Świadczy to o wysokim zainteresowaniu tego typu wyłożeniem emalii i jest w pełni akceptowana przez dużą liczbę klientów.

Oczywiście dla typowych zastosowań w produkcji chemicznej ,farmaceutycznej parametry dotyczące wydajności są dokładnie takie same jak w wersji standardowej, są w pełni użyteczne i bezpieczne do obsługi oraz pracy instalacji.

Porównanie standardowej emalii RAS do emalii typu CONDUSIST /kV – czas/
Wykres potencjału elektrycznego w trakcie mieszania dla emalii konwencjonalnej oraz typu Condusist

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z inżynierami firmy Corol Sp. z o.o.

Oferujemy bezpłatne konsultacje oraz dobór odpowiednich urządzeń armatury przemysłowej.

Opracował na bazie materiałów Thaletec : mgr inż. Filip Prętki

W sprawach technicznych zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z naszymi Inżynierami Projektu

Więcej na: Reaktory emaliowane

Komunikat dotyczący naruszenia ochrony danych osobowych

Zarząd spółek Procorol sp. z o.o. i Corol sp. z o.o. jako przedstawiciel administratora danych osobowych, informuje, iż w dniu 17.02.2024 r., w godzinach nocnych doszło do ataku hakerskiego na urządzenia informatyczne spółki Procorol sp. z o.o. na których znajdowały się zasoby cyfrowe spółek Procorol sp. z o.o. i Corol sp. z o.o. Przestępcy do ataku użyli oprogramowania typu ransomware - LockBit 3.0.

Zdarzenie zostało zdiagnozowane przez nasz zespół informatyczny i zewnętrznego specjalistę ds. ochrony danych osobowych w pierwszym dniu roboczym następnego tygodnia tj. w dniu 19.02.2024 r. Wszystkie dane znajdujące się na serwerach spółki Procorol sp. z o.o., w tym dane osobowe osób fizycznych (naszych pracowników i klientów/kontrahentów Procorol sp. z o.o. i Corol sp. z o.o.), zostały zaszyfrowane (nie wiemy, czy zostały pobrane z naszych serwerów), a zdarzenie zostało zgłoszone następującym organom:

- Policja (Polska);

- Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Polska);

- FBI (USA)

Z uwagi na fakt, iż w dniu 19.02.2024 r. Świat obiegła informacja o przejęciu kontroli nad stroną internetową i częścią zasobów grupy Lockbit, w operacji „Cronos” prowadzonej przez Brytyjską Narodową Agencję ds. Przestępczości (NCA) i amerykańskie Federalne Biuro Śledcze (FBI) nie jesteśmy w stanie jednoznacznie stwierdzić, czy dane naszych pracowników i klientów wyciekły poza zasoby spółki Procorol sp. z o.o., ponieważ przestępcy nie zdążyli przekazać swoich żądań, co do sposobu i metody płatności (oprócz lakonicznej informacji, pozostawionej na jednej z zaszyfrowanych maszyn, że w najbliższej przyszłości zażądają środków finansowych).

Ponadto zgodnie z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Zarząd spółek Procorol sp. z o.o. i Corol sp. z o.o. informuje:

Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby, z którą można się kontaktować w celu uzyskania większej ilości informacji związanej z naruszeniem:

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania w związku z zaistniałym zdarzeniem, prosimy o kontakt z:

Izabella Macionga - Członek Zarządu

adres e-mail: rodo@corol.pl

Opis możliwych konsekwencji:

Następstwem naruszenia Państwa danych osobowych mogą być sytuacje związane z wykorzystaniem danych osobowych takie jak:

 1. osoby trzecie mogą próbować uzyskać na Pani/Pana szkodę pożyczki w instytucjach pozabankowych, na przykład przez Internet lub telefonicznie, nie wymagając okazania dokumentu tożsamości;
 2. istnieje ryzyko, że osoby trzecie mogą próbować uzyskać nieuprawniony dostęp do systemów obsługujących udzielanie świadczeń medycznych, co umożliwiłoby im wgląd w Pani/Pana dane zdrowotne, wykorzystując np. numer PESEL do potwierdzenia tożsamości;
 3. osoby trzecie mogą próbować wykorzystać dane osobowe do próby różnego rodzaju wyłudzeń;
 4. istnieje ryzyko, że osoby trzecie mogą próbować zawrzeć umowy cywilno-prawne działając na Pani/Pana szkodę;
 5. dane osobowe mogą być wykorzystane przez osoby trzecie do ukrycia swojej tożsamości i podszywania się pod Panią/Pana.

Wszystkie te działania mogą prowadzić do poważnych konsekwencji dla Pani/Pana bezpieczeństwa finansowego, prywatności i realizacji praw obywatelskich. Dlatego też należy zachować szczególną ostrożność, a w każdym przypadku, w którym w ciągu kilku najbliższych miesięcy dowiedzą się Państwo o naruszeniu Państwa prywatności prosimy o kontakt z nami.

Środki zastosowane lub proponowane przez administratora w celu zaradzenia naruszeniu:

W związku z zaistniałym naruszeniem ochrony danych osobowych zwróciliśmy się do specjalistów IT z prośbą o natychmiastowe odizolowanie infrastruktury, która została zaatakowana i rozpoczęcie procesu badania sprawy pod kątem możliwych działań związanych z przywróceniem środowiska produkcyjnego i wdrożenia dodatkowych środków zapewniających wzmożone bezpieczeństwo infrastruktury IT. Zweryfikujemy również nasze procesy związane z ochroną danych osobowych, aby wprowadzić dodatkowe elementy kontroli, zwiększające bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych zarówno w formie cyfrowej jak i tradycyjnej (papierowej). W chwili obecnej badamy sprawę, aby dowiedzieć się o wycieku jak najwięcej. Jednocześnie informujemy, iż współpracujemy z FBI w celu otrzymania szczepionki, a zaistniałą sytuację po dogłębnej analizie zgłosiliśmy do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Środki minimalizujące negatywne skutki naruszenia:

W celu zminimalizowania ewentualnych negatywnych skutków naruszenia zalecamy, aby Państwo:

 1. ignorowali nieoczekiwane wiadomości, w szczególności od nieznanych nadawców;
 2. zachowali ostrożność w sytuacji odbierania połączeń telefonicznych od nieznanych numerów telefonów.

Zarząd PROCOROL Sp. z o.o.

Zarząd COROL Sp. z o.o.

This will close in 20 seconds