Przewodność elektryczna emalii produktów Thaletec

Inżynieria materiałowa – materiały typu Condusist firmy Thaletec rozpraszające ładunki elektrostatyczne

Opatentowane wyłożenia emaliowane typu CONDUSIST – THALETEC

W trakcie procesu mieszania na skutek tarcia różnych nieprzewodzących mieszanin oraz rozpuszczalników następuje naelektryzowanie materiałów warstwy reaktorów, zbiorników i innych elementów danego urządzenia.

To z kolei powoduje powstawanie licznych wyładowań elektrostatycznych przechodzących przez szklaną warstwę zbiornika oraz innych części wbudowanych.

Ostatecznie może to doprowadzić do poważnych uszkodzeń i defektów powłok emalii.

Dlatego też firma Thaletec opatentowała wyłożenie szklane typu CONDUSIST, która w sposób stały rozładowuje ładunki elektrostatyczne z reaktora wyłożonego emalią, a tym samym zapobiega uszkodzeniu warstwy szklanej.

Dzięki temu ryzyko zaiskrzenia i zapłonu jest zminimalizowane, a zakres zastosowania urządzeń procesowych może być znaczenie większy.

Wyłożenie typu CONDUSIST w odpowiedni sposób kieruje ładunek elektryczny z powierzchni reaktora emaliowanego, który wchodzi w bezpośredni kontakt z danym produktem.

Pozostały ładunek resztkowy wynosi około 1% ładunku elektrycznego wyłożenia konwencjonalnego.

Materiał typu CONDUSIST składa się ze specjalnej powłoki przewodzącej elektrycznie i licznych warstw pokrywających, które również przewodzą prąd elektryczny.

Warstwa gruntowa oraz wierzchnia zawierają cząstki ceramiczne ułożone w odpowiedni sposób sieciowy (nieaktywny katalitycznie ) , które przewodzą ładunek elektryczny do stalowego korpusu urządzenia.

Mikrografika przedstawiająca przekrój warstwy emalii
Defekt spowodowany wyładowaniem elektrostatycznym. Średnica otworu wynosi ok. 0,5 mm.

Podstawowe zalety emalii typu CONDUSIST:

 • Cała warstwa emalii jest rozpraszająca elektrycznie, oznacza to, że zdolność rozpraszania
  pozostaje nienaruszona, nawet po korozyjnym ataku wyłożenia powłoki emaliowanej do jego użytecznej granicy
 • Odporność chemiczna odpowiada odporności znanej emalii typu „RAS-glass”
 • Nie ma działania katalitycznego
 • Kolor jasnoniebieski podobny do THALETEC TPE 2000 (szkło farmaceutyczne) stosowany do produkcji aktywnych składników
 • Wszystkie istotne elementy mogą być wyposażone w antystatyczne wyłożenie szklane bazujące na materiale CONDUSIST
 • Wyłożenie szklane wykonane jest zgodnie ze znanymi kryteriami jakościowymi :
  DIN EN ISO 28721-1
 • CONDUSIST jest szczególnie odpowiedni zarówno dla nowo wyprodukowanych reaktorów, zbiorników lub komponentów, jak również dla tych podlegających ponownemu wyłożeniu.
 • Kolor jasnoniebieski jest szczególnie popularny wśród producentów aktywnych składników farmaceutycznych w których istotna jest kontrola wzrokowa aparatury po procesie czyszczenia.

REASUMUJĄC:

Do tej pory emalia standardowa typu „RAS-glass” była bardzo powszechnie stosowana.

Ponad 75% całej aparatury oraz komponentów zostało wyłożonych tą sprawdzoną emalią techniczną.

W kwietniu 2020 roku łączna liczba zbiorników oraz reaktorów wyłożonych emalią typu CONDUSIST przekroczyła liczbę wykonanych w wersji standardowej.

Świadczy to o wysokim zainteresowaniu tego typu wyłożeniem emalii i jest w pełni akceptowana przez dużą liczbę klientów.

Oczywiście dla typowych zastosowań w produkcji chemicznej ,farmaceutycznej parametry dotyczące wydajności są dokładnie takie same jak w wersji standardowej, są w pełni użyteczne i bezpieczne do obsługi oraz pracy instalacji.

Porównanie standardowej emalii RAS do emalii typu CONDUSIST /kV – czas/
Wykres potencjału elektrycznego w trakcie mieszania dla emalii konwencjonalnej oraz typu Condusist

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z inżynierami firmy Corol Sp. z o.o.

Oferujemy bezpłatne konsultacje oraz dobór odpowiednich urządzeń armatury przemysłowej.

Opracował na bazie materiałów Thaletec : mgr inż. Filip Prętki

W sprawach technicznych zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z naszymi Inżynierami Projektu

Więcej na: Reaktory emaliowane