Przewodność elektryczna emalii produktów Thaletec

Inżynieria materiałowa – materiały typu Condusist firmy Thaletec rozpraszające ładunki elektrostatyczne

Opatentowane wyłożenia emaliowane typu CONDUSIST – THALETEC

W trakcie procesu mieszania na skutek tarcia różnych nieprzewodzących mieszanin oraz rozpuszczalników następuje naelektryzowanie materiałów warstwy reaktorów, zbiorników i innych elementów danego urządzenia.

To z kolei powoduje powstawanie licznych wyładowań elektrostatycznych przechodzących przez szklaną warstwę zbiornika oraz innych części wbudowanych.

Ostatecznie może to doprowadzić do poważnych uszkodzeń i defektów powłok emalii.

Dlatego też firma Thaletec opatentowała wyłożenie szklane typu CONDUSIST, która w sposób stały rozładowuje ładunki elektrostatyczne z reaktora wyłożonego emalią, a tym samym zapobiega uszkodzeniu warstwy szklanej.

Dzięki temu ryzyko zaiskrzenia i zapłonu jest zminimalizowane, a zakres zastosowania urządzeń procesowych może być znaczenie większy.

Wyłożenie typu CONDUSIST w odpowiedni sposób kieruje ładunek elektryczny z powierzchni reaktora emaliowanego, który wchodzi w bezpośredni kontakt z danym produktem.

Pozostały ładunek resztkowy wynosi około 1% ładunku elektrycznego wyłożenia konwencjonalnego.

Materiał typu CONDUSIST składa się ze specjalnej powłoki przewodzącej elektrycznie i licznych warstw pokrywających, które również przewodzą prąd elektryczny.

Warstwa gruntowa oraz wierzchnia zawierają cząstki ceramiczne ułożone w odpowiedni sposób sieciowy (nieaktywny katalitycznie ) , które przewodzą ładunek elektryczny do stalowego korpusu urządzenia.

Mikrografika przedstawiająca przekrój warstwy emalii
Defekt spowodowany wyładowaniem elektrostatycznym. Średnica otworu wynosi ok. 0,5 mm.

Podstawowe zalety emalii typu CONDUSIST:

 • Cała warstwa emalii jest rozpraszająca elektrycznie, oznacza to, że zdolność rozpraszania
  pozostaje nienaruszona, nawet po korozyjnym ataku wyłożenia powłoki emaliowanej do jego użytecznej granicy
 • Odporność chemiczna odpowiada odporności znanej emalii typu „RAS-glass”
 • Nie ma działania katalitycznego
 • Kolor jasnoniebieski podobny do THALETEC TPE 2000 (szkło farmaceutyczne) stosowany do produkcji aktywnych składników
 • Wszystkie istotne elementy mogą być wyposażone w antystatyczne wyłożenie szklane bazujące na materiale CONDUSIST
 • Wyłożenie szklane wykonane jest zgodnie ze znanymi kryteriami jakościowymi :
  DIN EN ISO 28721-1
 • CONDUSIST jest szczególnie odpowiedni zarówno dla nowo wyprodukowanych reaktorów, zbiorników lub komponentów, jak również dla tych podlegających ponownemu wyłożeniu.
 • Kolor jasnoniebieski jest szczególnie popularny wśród producentów aktywnych składników farmaceutycznych w których istotna jest kontrola wzrokowa aparatury po procesie czyszczenia.

REASUMUJĄC:

Do tej pory emalia standardowa typu „RAS-glass” była bardzo powszechnie stosowana.

Ponad 75% całej aparatury oraz komponentów zostało wyłożonych tą sprawdzoną emalią techniczną.

W kwietniu 2020 roku łączna liczba zbiorników oraz reaktorów wyłożonych emalią typu CONDUSIST przekroczyła liczbę wykonanych w wersji standardowej.

Świadczy to o wysokim zainteresowaniu tego typu wyłożeniem emalii i jest w pełni akceptowana przez dużą liczbę klientów.

Oczywiście dla typowych zastosowań w produkcji chemicznej ,farmaceutycznej parametry dotyczące wydajności są dokładnie takie same jak w wersji standardowej, są w pełni użyteczne i bezpieczne do obsługi oraz pracy instalacji.

Porównanie standardowej emalii RAS do emalii typu CONDUSIST /kV – czas/
Wykres potencjału elektrycznego w trakcie mieszania dla emalii konwencjonalnej oraz typu Condusist

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z inżynierami firmy Corol Sp. z o.o.

Oferujemy bezpłatne konsultacje oraz dobór odpowiednich urządzeń armatury przemysłowej.

Opracował na bazie materiałów Thaletec : mgr inż. Filip Prętki

W sprawach technicznych zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z naszymi Inżynierami Projektu

Więcej na: Reaktory emaliowane

AKADEMIA BEZPIECZEŃSTWA COROL część 1 – głowice (płytki) bezpieczeństwa

W cyklach czterech krótkich artykułów chcielibyśmy przedstawić zarys problemów oraz sposoby ich rozwiązywania w przypadku zabezpieczenia instalacji lub urządzeń przed nadmiernym wzrostem ciśnienia, na bazie dobieranych i oferowanych przez naszą Spółkę urządzeń, które dostępne są w naszym programie „Akademia Bezpieczeństwa COROL”. W tym artykule kilka informacji nt. głowic bezpieczeństwa czyli płytek bezpieczeństwa. Jest to ostateczne zabezpieczenie instalacji, w przypadku nie zadziałania pozostałych zabezpieczeń, płytka bezpieczeństwa zawsze ulegnie rozerwaniu. Standardowa płytka bezpieczeństwa zbudowana jest z materiału zabezpieczającego instalację zamocowanego w obudowie wraz z rączką, montowana jest w odpowiednim korpusie, całość stanowi głowicę bezpieczeństwa, która przystosowana jest z reguły do montażu między kołnierze. Przykładowa płytka bezpieczeństwa oraz głowica bezpieczeństwa pokazana jest na rys. nr 1.

Rys. nr 1. Płytka i głowica bezpieczeństwa, płytka kompozytowa.
Rys. nr 1. Płytka i głowica bezpieczeństwa, płytka kompozytowa.

zawór bezpieczeństwa Corol

W naszej ofercie znajdują się zarówno płytki wklęsłe (rozciągające-płytka ulega rozerwaniu na skutek rozciągnięcia materiału) jak i wypukłe tzw. odwróconego działania. Możemy dobrać płytki o średnicy już od 3 mm, aż do 1100 mm, do maksymalnego ciśnienia rozerwania 100 bar nadciśnienia lub do zabezpieczenia przed działaniem próżni, we wszystkich możliwych wykonaniach materiałowych jak np. z aluminium, srebra, niklu, stali kwasoodpornej, monelu, inconelu, grafitu. Płytki mogą być pokryte teflonem. Dla bardzo trudnych aplikacji oferujemy płytki kompozytowe. Oferowane przez nas płytki mogą być montowane pod zaworami bezpieczeństwa, gdyż na skutek rozerwania nie ulegają defragmentacji i nie ma obawy aby jakikolwiek fragment płytki dostał się pod grzyb zaworu bezpieczeństwa. Głowicę , płytkę bezpieczeństwa możemy również doposażyć we wskaźnik jej rozerwania , może to być manometr lub czujnik sygnału 4-20 mA.

W sprawach technicznych zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z naszymi Inżynierami Projektu

Więcej na: Akademia Bezpieczeństwa Corol

Zobacz także: przepustnice podwójnie mimośrodowe

Komunikat dotyczący naruszenia ochrony danych osobowych

Zarząd spółek Procorol sp. z o.o. i Corol sp. z o.o. jako przedstawiciel administratora danych osobowych, informuje, iż w dniu 17.02.2024 r., w godzinach nocnych doszło do ataku hakerskiego na urządzenia informatyczne spółki Procorol sp. z o.o. na których znajdowały się zasoby cyfrowe spółek Procorol sp. z o.o. i Corol sp. z o.o. Przestępcy do ataku użyli oprogramowania typu ransomware - LockBit 3.0.

Zdarzenie zostało zdiagnozowane przez nasz zespół informatyczny i zewnętrznego specjalistę ds. ochrony danych osobowych w pierwszym dniu roboczym następnego tygodnia tj. w dniu 19.02.2024 r. Wszystkie dane znajdujące się na serwerach spółki Procorol sp. z o.o., w tym dane osobowe osób fizycznych (naszych pracowników i klientów/kontrahentów Procorol sp. z o.o. i Corol sp. z o.o.), zostały zaszyfrowane (nie wiemy, czy zostały pobrane z naszych serwerów), a zdarzenie zostało zgłoszone następującym organom:

- Policja (Polska);

- Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Polska);

- FBI (USA)

Z uwagi na fakt, iż w dniu 19.02.2024 r. Świat obiegła informacja o przejęciu kontroli nad stroną internetową i częścią zasobów grupy Lockbit, w operacji „Cronos” prowadzonej przez Brytyjską Narodową Agencję ds. Przestępczości (NCA) i amerykańskie Federalne Biuro Śledcze (FBI) nie jesteśmy w stanie jednoznacznie stwierdzić, czy dane naszych pracowników i klientów wyciekły poza zasoby spółki Procorol sp. z o.o., ponieważ przestępcy nie zdążyli przekazać swoich żądań, co do sposobu i metody płatności (oprócz lakonicznej informacji, pozostawionej na jednej z zaszyfrowanych maszyn, że w najbliższej przyszłości zażądają środków finansowych).

Ponadto zgodnie z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Zarząd spółek Procorol sp. z o.o. i Corol sp. z o.o. informuje:

Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby, z którą można się kontaktować w celu uzyskania większej ilości informacji związanej z naruszeniem:

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania w związku z zaistniałym zdarzeniem, prosimy o kontakt z:

Izabella Macionga - Członek Zarządu

adres e-mail: rodo@corol.pl

Opis możliwych konsekwencji:

Następstwem naruszenia Państwa danych osobowych mogą być sytuacje związane z wykorzystaniem danych osobowych takie jak:

 1. osoby trzecie mogą próbować uzyskać na Pani/Pana szkodę pożyczki w instytucjach pozabankowych, na przykład przez Internet lub telefonicznie, nie wymagając okazania dokumentu tożsamości;
 2. istnieje ryzyko, że osoby trzecie mogą próbować uzyskać nieuprawniony dostęp do systemów obsługujących udzielanie świadczeń medycznych, co umożliwiłoby im wgląd w Pani/Pana dane zdrowotne, wykorzystując np. numer PESEL do potwierdzenia tożsamości;
 3. osoby trzecie mogą próbować wykorzystać dane osobowe do próby różnego rodzaju wyłudzeń;
 4. istnieje ryzyko, że osoby trzecie mogą próbować zawrzeć umowy cywilno-prawne działając na Pani/Pana szkodę;
 5. dane osobowe mogą być wykorzystane przez osoby trzecie do ukrycia swojej tożsamości i podszywania się pod Panią/Pana.

Wszystkie te działania mogą prowadzić do poważnych konsekwencji dla Pani/Pana bezpieczeństwa finansowego, prywatności i realizacji praw obywatelskich. Dlatego też należy zachować szczególną ostrożność, a w każdym przypadku, w którym w ciągu kilku najbliższych miesięcy dowiedzą się Państwo o naruszeniu Państwa prywatności prosimy o kontakt z nami.

Środki zastosowane lub proponowane przez administratora w celu zaradzenia naruszeniu:

W związku z zaistniałym naruszeniem ochrony danych osobowych zwróciliśmy się do specjalistów IT z prośbą o natychmiastowe odizolowanie infrastruktury, która została zaatakowana i rozpoczęcie procesu badania sprawy pod kątem możliwych działań związanych z przywróceniem środowiska produkcyjnego i wdrożenia dodatkowych środków zapewniających wzmożone bezpieczeństwo infrastruktury IT. Zweryfikujemy również nasze procesy związane z ochroną danych osobowych, aby wprowadzić dodatkowe elementy kontroli, zwiększające bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych zarówno w formie cyfrowej jak i tradycyjnej (papierowej). W chwili obecnej badamy sprawę, aby dowiedzieć się o wycieku jak najwięcej. Jednocześnie informujemy, iż współpracujemy z FBI w celu otrzymania szczepionki, a zaistniałą sytuację po dogłębnej analizie zgłosiliśmy do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Środki minimalizujące negatywne skutki naruszenia:

W celu zminimalizowania ewentualnych negatywnych skutków naruszenia zalecamy, aby Państwo:

 1. ignorowali nieoczekiwane wiadomości, w szczególności od nieznanych nadawców;
 2. zachowali ostrożność w sytuacji odbierania połączeń telefonicznych od nieznanych numerów telefonów.

Zarząd PROCOROL Sp. z o.o.

Zarząd COROL Sp. z o.o.

This will close in 20 seconds