Artykuł BMP Nowa Energia – Oszczędność energii przy zastosowaniu przepustnic podwójnie mimośrodowych

W latach 90-tych zaczęto zamieniać na instalacjach powszechnie stosowane zasuwy na przepustnice centryczne jako rozwiązanie zdecydowanie tańsze i korzystniejsze.

W pierwszym okresie stosowano tylko przepustnice centryczne, jako armaturę mającą zapewnić pewne odcięcie na instalacji. Przepustnica centryczna miękko uszczelniona zbudowana jest z korpusu, wału, tarczy (dysku) oraz uszczelnienia. Uszczelnienie (manszeta) montowane jest wewnątrz korpusu, w przypadku przepustnic typu COR, mocowane jest w korpusie na zasadzie wpust/wypust, dzięki czemu jest stabilne i nie ulegnie wywinięciu lub pofałdowaniu w trak- cie otwierania lub zamykania dysku.

Miedzy innymi z tego powodu dla średnic od DN 800 a w szczególności dla dużych średnic DN 1600, DN 1800, DN 2000 i większych rekomendujemy wykonanie przepustnicy o konstrukcji podwójnie mimośrodowej. W przypadku zamykania przepustnicy podwójnie mimośrodowej pro- filowana uszczelka w ostatniej fazie pracy wału, układa się do gniazda i poprzez docisk zapewnia szczelność 100% w obydwu kierunkach przepływu. Żywotność takiej uszczelki jest zdecydowanie dłuższa niż żywotność manszety przepustnicy centrycznej. Dodatkowo, z uwagi na mniejsze dociski uszczelnienia do gniazda w porównaniu z dociskaniem dysku do manszety w przepustnicach centrycznych, w przepustnicach podwójnie mimośrodowych montowane są silniki mniejszej mocy, co wpływa na oszczędność energii. Spółka COROL oferuje za- równo przepustnice podwójne mimośrodowe z korpusami kołnierzowymi odlanymi w całości z żeliwa sferoidalnego, staliwa węglowego lub stopowego – przepustnice typu COR2010.

Korpus przepustnicy centrycznej typu COR jest jednoczęściowy. Ważnym elementem widocznym na rys. 1 jest rączka z zapadką oraz aluminiowa lub wykonana ze stali nierdzewnej płytka z ogranicznikiem otwarcia i zamknięcia wraz z zaznaczonymi pozycjami położenia dysku przepustnicy. Korpus przepustnicy oraz dysk może być wykonany z żeliwa szarego lub sferoidalnego, ze staliwa węglowego lub staliwa stopowego. Wał jest jednoczęściowy, wykonany ze stali kwasoodpornej, a manszeta wykonana jest z EPDM lub NBR. Korpus może być do zabudowy między kołnierze typu LUG lub WAFER lub z dwoma kołnierzami.

Przepustnice centryczne są szczelne w 100% w obydwu kierunkach napływu, a szczelność uzyskiwana jest poprzez wciśnięcie się dysku w manszetę. Oferuje również przepustnice z korpusami spawanymi, w różnych wykonaniach materiałowych – przepustnice typu DOV marki Krombach.

W przepustnicach podwójnie mimośrodowych oferowanych przez firmę Corol, uszczelkę wymienia się bardzo łatwo poprzez odkręcenie śrub imbusowych mocujących pierścień dociskowy, wyciągnięcie starej i montaż nowej uszczelki oraz nałożenie z powrotem pierścienia dociskowego. Dla średnic DN > i równych 1800 mm, całość pracy można wykonać bez demontażu przepustnicy z instalacji. Dla służb utrzymania ruchu ta tylko korzyść powinna przemawiać za montażem przepustnic podwójnie mimośrodowych a nie centrycznych. Następną korzyścią przemawiającą za przepustnicami podwójnie mimośrodowymi jest zdecydowanie większy współczynnik przepływu Kv niż dla przepustnic centrycznych. Na przykład współczynnik przepływu Kv dla przepustnicy centrycznej o średnicy DN 600 wynosi dla kątów otwarcia odpowiednio α = 30o Kv = 1.800; α = 90o Kv= 18.000. Współczynnik przepływu Kv dla przepustnicy podwójnie mimośrodowej o średnicy DN 600 wynosi odpowiednio dla kątów otwarcia α = 30o Kv = 2.591; α =90o Kv = 19.517 a więc jest zdecydowanie większy. Zatem stosowanie przepustnic podwójnie mimośrodowych zapewnia niższe straty ciśnienia, a w konsekwencji oszczędność energii. Z uwagi na lepsze warunki przepływu ryzyko wystąpienia kawitacji, porównując te same warunki brzegowe z przepustnicami centrycznymi, w przepustnicach podwójnie mimośrodowych nie występuje.

Kolejną korzyścią przemawiającą za użytkowaniem przepustnic podwójnie mimośrodowych są wymagania odnośnie części szybko zużywających, użytkownik może posiadać zdecydowanie mniejszą ich ilość, w stosunku do przepustnic centrycznych. W okresie remontowym oszczędza więc czas i koszty na ich wymianę.

Wszystkie wymienione cechy przepustnic podwójnie mimośrodowych pozwalają stwierdzić, że ich użytkowanie zapewnia ogromną oszczędność energii.

Kontakt do grupy przemysłowej:

Zobacz także: przepustnice podwójnie mimośrodowe

Komunikat dotyczący naruszenia ochrony danych osobowych

Zarząd spółek Procorol sp. z o.o. i Corol sp. z o.o. jako przedstawiciel administratora danych osobowych, informuje, iż w dniu 17.02.2024 r., w godzinach nocnych doszło do ataku hakerskiego na urządzenia informatyczne spółki Procorol sp. z o.o. na których znajdowały się zasoby cyfrowe spółek Procorol sp. z o.o. i Corol sp. z o.o. Przestępcy do ataku użyli oprogramowania typu ransomware - LockBit 3.0.

Zdarzenie zostało zdiagnozowane przez nasz zespół informatyczny i zewnętrznego specjalistę ds. ochrony danych osobowych w pierwszym dniu roboczym następnego tygodnia tj. w dniu 19.02.2024 r. Wszystkie dane znajdujące się na serwerach spółki Procorol sp. z o.o., w tym dane osobowe osób fizycznych (naszych pracowników i klientów/kontrahentów Procorol sp. z o.o. i Corol sp. z o.o.), zostały zaszyfrowane (nie wiemy, czy zostały pobrane z naszych serwerów), a zdarzenie zostało zgłoszone następującym organom:

- Policja (Polska);

- Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Polska);

- FBI (USA)

Z uwagi na fakt, iż w dniu 19.02.2024 r. Świat obiegła informacja o przejęciu kontroli nad stroną internetową i częścią zasobów grupy Lockbit, w operacji „Cronos” prowadzonej przez Brytyjską Narodową Agencję ds. Przestępczości (NCA) i amerykańskie Federalne Biuro Śledcze (FBI) nie jesteśmy w stanie jednoznacznie stwierdzić, czy dane naszych pracowników i klientów wyciekły poza zasoby spółki Procorol sp. z o.o., ponieważ przestępcy nie zdążyli przekazać swoich żądań, co do sposobu i metody płatności (oprócz lakonicznej informacji, pozostawionej na jednej z zaszyfrowanych maszyn, że w najbliższej przyszłości zażądają środków finansowych).

Ponadto zgodnie z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Zarząd spółek Procorol sp. z o.o. i Corol sp. z o.o. informuje:

Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby, z którą można się kontaktować w celu uzyskania większej ilości informacji związanej z naruszeniem:

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania w związku z zaistniałym zdarzeniem, prosimy o kontakt z:

Izabella Macionga - Członek Zarządu

adres e-mail: rodo@corol.pl

Opis możliwych konsekwencji:

Następstwem naruszenia Państwa danych osobowych mogą być sytuacje związane z wykorzystaniem danych osobowych takie jak:

  1. osoby trzecie mogą próbować uzyskać na Pani/Pana szkodę pożyczki w instytucjach pozabankowych, na przykład przez Internet lub telefonicznie, nie wymagając okazania dokumentu tożsamości;
  2. istnieje ryzyko, że osoby trzecie mogą próbować uzyskać nieuprawniony dostęp do systemów obsługujących udzielanie świadczeń medycznych, co umożliwiłoby im wgląd w Pani/Pana dane zdrowotne, wykorzystując np. numer PESEL do potwierdzenia tożsamości;
  3. osoby trzecie mogą próbować wykorzystać dane osobowe do próby różnego rodzaju wyłudzeń;
  4. istnieje ryzyko, że osoby trzecie mogą próbować zawrzeć umowy cywilno-prawne działając na Pani/Pana szkodę;
  5. dane osobowe mogą być wykorzystane przez osoby trzecie do ukrycia swojej tożsamości i podszywania się pod Panią/Pana.

Wszystkie te działania mogą prowadzić do poważnych konsekwencji dla Pani/Pana bezpieczeństwa finansowego, prywatności i realizacji praw obywatelskich. Dlatego też należy zachować szczególną ostrożność, a w każdym przypadku, w którym w ciągu kilku najbliższych miesięcy dowiedzą się Państwo o naruszeniu Państwa prywatności prosimy o kontakt z nami.

Środki zastosowane lub proponowane przez administratora w celu zaradzenia naruszeniu:

W związku z zaistniałym naruszeniem ochrony danych osobowych zwróciliśmy się do specjalistów IT z prośbą o natychmiastowe odizolowanie infrastruktury, która została zaatakowana i rozpoczęcie procesu badania sprawy pod kątem możliwych działań związanych z przywróceniem środowiska produkcyjnego i wdrożenia dodatkowych środków zapewniających wzmożone bezpieczeństwo infrastruktury IT. Zweryfikujemy również nasze procesy związane z ochroną danych osobowych, aby wprowadzić dodatkowe elementy kontroli, zwiększające bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych zarówno w formie cyfrowej jak i tradycyjnej (papierowej). W chwili obecnej badamy sprawę, aby dowiedzieć się o wycieku jak najwięcej. Jednocześnie informujemy, iż współpracujemy z FBI w celu otrzymania szczepionki, a zaistniałą sytuację po dogłębnej analizie zgłosiliśmy do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Środki minimalizujące negatywne skutki naruszenia:

W celu zminimalizowania ewentualnych negatywnych skutków naruszenia zalecamy, aby Państwo:

  1. ignorowali nieoczekiwane wiadomości, w szczególności od nieznanych nadawców;
  2. zachowali ostrożność w sytuacji odbierania połączeń telefonicznych od nieznanych numerów telefonów.

Zarząd PROCOROL Sp. z o.o.

Zarząd COROL Sp. z o.o.

This will close in 20 seconds