W dniach 12 – 13 września 2019 r. zorganizowaliśmy Seminarium dla Projektantów i Inwestorów w Centrum Konferencyjno-Rekreacyjne MOLO Smardzewicach.

Inżynierowie Projektu COROL i Partnerzy przygotowali następujące prezentacje:

  • Nowoczesne i wysokowydajne technologie oferowane przez spółkę Corol do zastosowań w sieciach komunalnych i na oczyszczalniach ścieków.
  • Metody ochrony konstrukcji stalowych przed korozją w odniesieniu do tłoczni ścieków. W prezentacji poruszona została kwestia biokorozji, korozji wżerowej, zastosowanie materiałów do budowy tłoczni oraz stosowane powłoki antykorozyjne.
  • Technologiczne i ekonomiczne aspekty wykorzystania mono – substratowych mikrobiogazowni BIOLECTRIC® w gminnych oczyszczalniach ścieków o przepustowości do 2000m3/dobę. (Partner seminarium – Naturalna Energia.plus Sp. z o.o.)
  • Wykorzystanie Preparatów Bentonitowych w procesach optymalizacji oczyszczania ścieków – nowe rozwiązania dla branży. (Partner seminarium – Hekobentonity Sp. z o.o.)
  • Kontenerowe stacje napowietrzania ścieków. Napowietrzanie ścieków w rurociągu tłocznym oraz w komorze roboczej przepompowni i tłoczni ścieków – najbardziej ekonomiczna metoda przeciwdziałania zagniwaniu ścieków.
  • Dyfuzator® czyszczakowy i inne sposoby podniesienia skuteczności i zmniejszenia kosztów napowietrzania ścieków. Omówione zostały sposoby wykorzystania mechanizmu napowietrzania drobnopęcherzykowego w budowie systemu przeciwdziałania zagniwaniu ścieków – dyfuzator czyszczakowy i idea rusztów w zbiorniku tłoczni/przepompowni – najbardziej efektywnej metody rozpuszczania tlenu w ściekach.
  • Odory – nie problem! Przegląd metod dezodoryzacji powietrza złowonnego. W wystąpieniu poruszone były zagadnienia występowania odorów w działalności wodno-kanalizacyjnej oraz najczęściej stosowane metody zwalczania uciążliwości zapachowej.
  • COROL TOP 5 – najciekawsze realizacje 2018/2019.
  • Praktyka prawnicza – Zwalczanie uciążliwości zapachowych z perspektywy przedsiębiorstw komunalnych. (Radca prawny, Partner SMM Legal)

Jeżeli byliby Państwo zainteresowani poruszaną na seminarium tematyką zachęcamy do kontaktu z Inżynierami Projektu COROL.

Dziękujemy Uczestnikom za ciekawe rozmowy w gronie specjalistów z branży komunalnej.

Już planujemy przyszłoroczne spotkanie – wrzesień 2020 r.