Partnerzy

Partnerzy IMI BOPP & REUTHER jest producentem sprężynowych zaworów bezpieczeństwa. Zapewnia kompleksowe rozwiązania spełniając najwyższe wymogi stawiane przez przemysł. Szeroka gama produktów – zakres średnic, ciśnień nastaw zaworów oraz dodatkowego wyposażenia np. wspomaganie pneumatyczne, oraz duże doświadczenie i staranność producenta umożliwia odpowiedni dobór zaworów dla danej instalacji. Zawory bezpieczeństwa Bopp & Reuther można znaleźć wszędzie gdzie instalacje ciśnieniowe dla pary, gazów i cieczy muszą być niezawodnie chronione.
Partnerzy Grupa CRANE ChemPharma & Energy w Polsce jest oficjalnym przedstawicielem producentów wchodzących w skład koncernu, takich jak: KROMBACH, XOMOX, w.t.a..Producenci rozpoczynający współpracę z koncernem CRANE, charakteryzują się wysoką jakością swoich wyrobów i ich niezawodnością.

  1. KROMBACH jest producentem armatury odcinającej dla energetyki. Specjalizuje się w wysoko parametrowych zaworach kulowych z uszczelnieniem typu metal – metal, szybko odcinających klapach turbinowych (TURK) oraz przepustnicach – podwójnie i potrójnie mimośrodowych, przede wszystkim wielko gabarytowych – do DN3000.
  2. XOMOX jest producentem przede wszystkim armatury przeznaczonej dla przemysłu chemicznego – przepustnic oraz zaworów kulowych wykładanych teflonem. Jest również wiodącym producentem kurków stożkowych – w różnych wykonaniach materiałowych – także wykładane teflonem; trójdrogowych i z płaszczem grzewczym.
  3. w.t.a. jest producentem zaworów grzybowych z uszczelnieniami mieszkowymi, posiadającymi certyfikat EUROCHLOR. W portfolio producenta znajdują się również zawory przełączalne do montażu na wlocie i wylocie zaworów bezpieczeństwa.
Partnerzy Continental Disc Corporation jest wiodącym światowym producentem płytek i głowic bezpieczeństwa. Szeroka gama rozwiązań technicznych – zakres średnic, ciśnień rozerwania oraz materiałów pozwala na precyzyjny dobór płytki do konkretnych wymogów instalacji.Wyroby Continental disc Corporation spełniają wymagania norm EN, ISO oraz dyrektywy ATEX.Płytki bezpieczeństwa znajdują szerokie zastosowanie w przemyśle – wszędzie tam gdzie należy chronić instalację przed nadmiernym wzrostem ciśnienia. Jednak ich stosowanie jest wskazane przede wszystkim w przemyśle chemicznym, spożywczym i farmaceutycznym wszędzie gdzie jest kontakt z różnymi substancjami korozyjnymi i agresywnymi.
Partnerzy GROTH CORPORATION produkuje zawory oddechowe (napowietrzające i odpowietrzające), zawory oddechowe sterowane pilotem pozwalające na bardzo dużą dokładność działania, przerywacze płomienia (deflagracyjne i detonacyjne) oraz zawory regulujące poduszkę gazową.Dobór zaworów przeprowadzany jest zgodnie z normą z API-2000 / ISO 28300, dodatkowo zawory spełniają dyrektywę ATEX.Armatura ta służy do zabezpieczania wszystkich zbiorników bezciśnieniowych – magazynowych i transportowych.
Partnerzy IHV niemiecki producent opasek przeciw bryzgowych w różnych wykonaniach materiałowych – poliamidowe, polipropylenowe, z folią zaporową z PTFE. Opaski służą jako osłony złączy kołnierzowych na rurociągach do transportu niebezpiecznych i agresywnych mediów, takich jak kwasy, ługi i ciecze palne.W ostatnim czasie IHV poszerzyło swoje portfolio o kwasoodporne zawory do poboru próbek. Ich prosta i niezawodna konstrukcja pozwala na pobór różnych mediów zarówno z rurociągów pionowych jak i poziomych.
Partnerzy KWT Group zajmuje wiodącą pozycję na holenderskim rynku w dziedzinie produkcji sprzętu do kontroli przepływu wody w kanałach otwartych – zastawek, zaworów zwrotnych i jazów wykonanych ze stali kwasoodpornej i polietylenu. KWT projektuje i dostarcza zastawki do projektów oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz infrastruktury przeciwpowodziowej zarówno w wersjach katalogowych, jak i na indywidualne zamówienie.
Partnerzy PERSTA jest wiodącym, światowym producentem armatury wysokociśnieniowej. W swojej ofercie posiada zawory grzybowe, zasuwy, zawory i klapy zwrotne oraz filtry. Zakres ciśnienia i temperatury do jakich Persta projektuje armaturę to 700 bar i 650⁰C, w zależności od połączenia tych parametrów.Spełnienie tak wysokich wymagań jest możliwe dzięki stosowaniu stali kutej. Producent współpracuje z kuźnią SIEPMANN-WERKE, gwarantując wysoką jakość, niezawodność i długą żywotność armatury.Zawory te znajdują zastosowanie w energetyce konwencjonalnej i jądrowej – spełniając wszystkie najbardziej rygorystyczne wymagania i przepisy.
Partnerzy PETER MEYER jest producentem najwyższej jakości zaworów kulowych ze stali kwasoodpornych i specjalnych stopów (duplex, tytan, hastelloy).
W swojej ofercie posiadają między innymi zawory kulowe z kulą pływającą – w korpusie jednoczęściowym, zgrzewanym laserowo. Dodatkową zaletą tych zaworów jest stosowanie sprężyn talerzowych dociskających i odciążających gniazdo. Wpływa to na długą żywotność i niezawodność armatury.Kolejnymi produktami z oferty PETER MEYERzawory przeznaczone do mediów ściernych, zawory z kulą segmentową oraz zawory kriogeniczne.
Zawory te znajdują zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.
Partnerzy SED produkuje zawory membranowe w szerokim zakresie wykonań materiałowych – od żeliwa szarego, poprzez żeliwo wykładane gumą lub teflonem do stali kwasoodpornych.
Zawory membranowe znajdują zastosowane szczególnie w instalacjach z mediami ściernymi lub korozyjnymi.
SED produkuje również rotametry.
Partnerzy THALETEC dostarcza wysokiej jakości urządzenia wyłożone emalią, w tym reaktory, zbiorniki i kolumny wykorzystywane w procesach wykorzystujących media silnie korozyjne. Produkuje również dodatkowe wyposażenie dla tych urządzeń – specjalne mieszadła, przerywacze strugi, wymienniki ciepła oraz elementy pomiarowe (np. temperatury lub pH medium)Aparaty mogą być w wykonaniu standardowym lub dostosowanym do specjalnych wymagań. Wszystkie urządzenia wykonane z elementów i materiałów dostarczanych przez certyfikowanych, głównie niemieckich producentów.

Komunikat dotyczący naruszenia ochrony danych osobowych

Zarząd spółek Procorol sp. z o.o. i Corol sp. z o.o. jako przedstawiciel administratora danych osobowych, informuje, iż w dniu 17.02.2024 r., w godzinach nocnych doszło do ataku hakerskiego na urządzenia informatyczne spółki Procorol sp. z o.o. na których znajdowały się zasoby cyfrowe spółek Procorol sp. z o.o. i Corol sp. z o.o. Przestępcy do ataku użyli oprogramowania typu ransomware - LockBit 3.0.

Zdarzenie zostało zdiagnozowane przez nasz zespół informatyczny i zewnętrznego specjalistę ds. ochrony danych osobowych w pierwszym dniu roboczym następnego tygodnia tj. w dniu 19.02.2024 r. Wszystkie dane znajdujące się na serwerach spółki Procorol sp. z o.o., w tym dane osobowe osób fizycznych (naszych pracowników i klientów/kontrahentów Procorol sp. z o.o. i Corol sp. z o.o.), zostały zaszyfrowane (nie wiemy, czy zostały pobrane z naszych serwerów), a zdarzenie zostało zgłoszone następującym organom:

- Policja (Polska);

- Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Polska);

- FBI (USA)

Z uwagi na fakt, iż w dniu 19.02.2024 r. Świat obiegła informacja o przejęciu kontroli nad stroną internetową i częścią zasobów grupy Lockbit, w operacji „Cronos” prowadzonej przez Brytyjską Narodową Agencję ds. Przestępczości (NCA) i amerykańskie Federalne Biuro Śledcze (FBI) nie jesteśmy w stanie jednoznacznie stwierdzić, czy dane naszych pracowników i klientów wyciekły poza zasoby spółki Procorol sp. z o.o., ponieważ przestępcy nie zdążyli przekazać swoich żądań, co do sposobu i metody płatności (oprócz lakonicznej informacji, pozostawionej na jednej z zaszyfrowanych maszyn, że w najbliższej przyszłości zażądają środków finansowych).

Ponadto zgodnie z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Zarząd spółek Procorol sp. z o.o. i Corol sp. z o.o. informuje:

Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby, z którą można się kontaktować w celu uzyskania większej ilości informacji związanej z naruszeniem:

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania w związku z zaistniałym zdarzeniem, prosimy o kontakt z:

Izabella Macionga - Członek Zarządu

adres e-mail: rodo@corol.pl

Opis możliwych konsekwencji:

Następstwem naruszenia Państwa danych osobowych mogą być sytuacje związane z wykorzystaniem danych osobowych takie jak:

  1. osoby trzecie mogą próbować uzyskać na Pani/Pana szkodę pożyczki w instytucjach pozabankowych, na przykład przez Internet lub telefonicznie, nie wymagając okazania dokumentu tożsamości;
  2. istnieje ryzyko, że osoby trzecie mogą próbować uzyskać nieuprawniony dostęp do systemów obsługujących udzielanie świadczeń medycznych, co umożliwiłoby im wgląd w Pani/Pana dane zdrowotne, wykorzystując np. numer PESEL do potwierdzenia tożsamości;
  3. osoby trzecie mogą próbować wykorzystać dane osobowe do próby różnego rodzaju wyłudzeń;
  4. istnieje ryzyko, że osoby trzecie mogą próbować zawrzeć umowy cywilno-prawne działając na Pani/Pana szkodę;
  5. dane osobowe mogą być wykorzystane przez osoby trzecie do ukrycia swojej tożsamości i podszywania się pod Panią/Pana.

Wszystkie te działania mogą prowadzić do poważnych konsekwencji dla Pani/Pana bezpieczeństwa finansowego, prywatności i realizacji praw obywatelskich. Dlatego też należy zachować szczególną ostrożność, a w każdym przypadku, w którym w ciągu kilku najbliższych miesięcy dowiedzą się Państwo o naruszeniu Państwa prywatności prosimy o kontakt z nami.

Środki zastosowane lub proponowane przez administratora w celu zaradzenia naruszeniu:

W związku z zaistniałym naruszeniem ochrony danych osobowych zwróciliśmy się do specjalistów IT z prośbą o natychmiastowe odizolowanie infrastruktury, która została zaatakowana i rozpoczęcie procesu badania sprawy pod kątem możliwych działań związanych z przywróceniem środowiska produkcyjnego i wdrożenia dodatkowych środków zapewniających wzmożone bezpieczeństwo infrastruktury IT. Zweryfikujemy również nasze procesy związane z ochroną danych osobowych, aby wprowadzić dodatkowe elementy kontroli, zwiększające bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych zarówno w formie cyfrowej jak i tradycyjnej (papierowej). W chwili obecnej badamy sprawę, aby dowiedzieć się o wycieku jak najwięcej. Jednocześnie informujemy, iż współpracujemy z FBI w celu otrzymania szczepionki, a zaistniałą sytuację po dogłębnej analizie zgłosiliśmy do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Środki minimalizujące negatywne skutki naruszenia:

W celu zminimalizowania ewentualnych negatywnych skutków naruszenia zalecamy, aby Państwo:

  1. ignorowali nieoczekiwane wiadomości, w szczególności od nieznanych nadawców;
  2. zachowali ostrożność w sytuacji odbierania połączeń telefonicznych od nieznanych numerów telefonów.

Zarząd PROCOROL Sp. z o.o.

Zarząd COROL Sp. z o.o.

This will close in 20 seconds