Systemy przeciwdziałania zagniwaniu ścieków

Zagniwanie ścieków to poważny problem, z którym muszą się zmierzyć podmioty odpowiedzialne między innymi za gospodarkę ściekową.

Skutecznym sposobem przeciwdziałania zagniwania ścieków jest uzupełnienie deficytu tlenu zużywanego podczas procesów biochemicznego rozkładu substancji organicznych zawartych w ściekach.

W ofercie Corol znajdują się 2 systemy przeciwdziałania zagniwaniu ścieków:

Instalacje napowietrzania tworzą – stacja bazowa, sieć przesyłowa sprężonego powietrza, studzienkowe węzły regulacyjno-przyłączeniowe.

Zachęcamy również do zapoznania się z Kodeksem uciążliwości zapachowej, opracowanym przez:

Departament Ochrony Powietrza i Klimatu Warszawa, 5 września 2016 r.