Systemy przeciwdziałania zagniwaniu ścieków

Zagniwanie ścieków to poważny problem, z którym muszą się zmierzyć podmioty odpowiedzialne między innymi za gospodarkę ściekową.

Skutecznym sposobem przeciwdziałania zagniwania ścieków jest uzupełnienie deficytu tlenu zużywanego podczas procesów biochemicznego rozkładu substancji organicznych zawartych w ściekach.

W ofercie Corol znajdują się 2 systemy przeciwdziałania zagniwaniu ścieków:

  • System napowietrzania ścieków w przepompowni – jest to instalacja z dyfuzorami napowietrzającymi i sprężarką lub dmuchawą, które dostarczają ściekom dopływającym do przepompowni powietrza w systemie drobnopęcherzykowym. Dzięki temu ściekom efektywnie aplikowany jest tlen, który przeciwdziała zagniwaniu ścieków.
  • System napowietrzania ścieków w rurociągu tłocznym – jest to instalacja doprowadzająca powietrze ścieków przesyłanych rurociągiem tłocznym.

Instalacje napowietrzania tworzą – stacja bazowa, sieć przesyłowa sprężonego powietrza, studzienkowe węzły regulacyjno-przyłączeniowe.