Kominki wentylacyjne CKW i filtracyjne CKF i CKS

Kominki wentylacyjne CKW i filtracyjne CKF i CKS

Spółka Corol oferuje szeroki zakres rozwiązań dla zakończenia układów wentylacji wywiewnej oraz nawiewno – wywiewnej w postaci kominków wykonanych ze stali nierdzewnych i kwasoodpornych oraz PE.

Kominki wentylacyjne CKW służą do cyrkulacji powietrza w zamkniętych obiektach typu zbiorniki, komory podziemne, studnie, instalacje kanalizacyjne itp.

Kominek filtracyjny CKF to klasyczny kominek z wypełnieniem w całej objętości odcinka filtracyjnego.

Kominek filtracyjny CKS to unikalny kominek do wentylacji o ultra niskim ciśnieniu wymuszającym przepływ powietrza,

ich przeznaczenie to wentylacja grawitacyjna przepompowni tradycyjnych z pompami zatapialnymi,

wentylacja oddechowa zbiorników o zmiennym poziomie lustra medium, np tłoczni ścieków.

Kominek wentylacyjny CKW

pełni funkcję wywietrznika i służy do redukcji kondensatu pary wodnej.

Kominek filtracyjny CKF

służy zapobieganiu uciążliwości zapachowych powstających na skutek zagniwania ścieków, jak również do oczyszczania powietrza z odorów – złowonnych gazów wydostających się do atmosfery.

Kominek filtracyjny świecowy CKS

z wkładem z węgla aktywnego o ekstremalnie niskich oporach przepływu, przystosowany do pracy w dwukierunkowej instalacji oddechowej zbiornika ścieków, filtrujący powietrze wychodzące i wpuszczający powietrze do zbiornika z pominięciem węgla.

Nowy BUDŻETOWY produkt w ofercie – KOMINEK CKF DN 110/160/200

Kominki filtracyjne świecowe CKS

Kominek posiada unikalną budowę, która pozwala na minimalizację oporów przepływu do kilku Pascali,

dzięki czemu ciśnienie wentylacji grawitacyjnej wystarcza aby zapewnić przepływ.

Dodatkowo, zawór zwrotny pozwala na wpuszczanie powietrza w kierunku do komory z pominięciem węgla.

Nowoczesna praktyka wskazuje, że na wentylacji oddechowej/wywiewnej zbiornika tłoczni ścieków/przepompowni należy zastosować filtr antyodorowy.

Dedykowanym rozwiązaniem tego typu jest kominek świecowy CKS z wkładem z węgla aktywnego,

przystosowany do pracy w dwukierunkowej instalacji oddechowej zbiornika ścieków,

o bardzo niskich oporach przepływu powietrza, filtrujący powietrze wychodzące i wpuszczający powietrze do zbiornika z pominięciem węgla.

Spółka Corol wykonuje nieodpłatne dobory kominków CKS do wentylacji grawitacyjnej,

dając inwestorowi pewność dopasowania rozwiązania do obiektu

Szczegółowe informacje na zapytanie – kontakt: office@corol.pl

Skorzystaj z darmowej konsultacji i doboru urządzenia