Biopłuczki i złoża zraszane

Biopłuczki i złoża zraszane

W płuczkach gazowych jako medium adsorpcyjnego używa się wody.

Płuczki takie najczęściej są wykorzystywane tam gdzie istnieje potrzeba usunięcia części stałych z powietrza lub konieczność nawilżenia powietrza przed kolejnym procesem.

Np. w biofiltrze, gdzie przed zasadniczym oczyszczaniem powietrza przez mikroorganizmy zachodzi konieczność oddzielenia pyłów oraz nawilżenia powietrza.

Płuczki biologiczne

Głównym elementem złoża zraszanego jest kolumna, która  pełni funkcję reaktora. Wewnątrz kolumna może być wypełniona jest materiałem nośnym, stanowiącym szkielet złoża biologicznego. Strukturę złoża tworzą swobodnie rozmieszczone elementy w postaci uformowanych wkładek, wykonanych z odpornych chemicznie tworzyw sztucznych,  elementów ceramicznych bądź mineralnych (keramzyt, lawa). Powierzchnie elementów są pokryte błoną biologiczną nasyconą mikroorganizmami. Substancje szkodliwe oraz tlen są adsorbowane przez fazę ciekłą i transportowane do błony biologicznej, gdzie następuje proces ich biochemicznego rozkładu.

Płuczki chemiczne

W kolumnie lub komorze kontenerowej prowadzi się proces intensywnego zraszania, w celu strącenia z powietrza wybranych związków. Proces jest najczęściej wspomagany poprzez zastosowanie tworzywowych koszyczków i systemów dozowania chemii wiążącej wypłukane związki oraz poprawiających pH wody krążącej w układzie.

W celu uzyskania optymalnego efektu likwidacji odorów z powietrza można zastosować wyżej wymienione systemy mieszane. Instalacje do likwidacji odorów powinny być dobierane indywidualnie dla konkretnego przypadku po wcześniejszej analizie rodzaju emisji zanieczyszczeń.

Bioreaktor

W bioreaktorze proces unieszkodliwiania zanieczyszczeń rozłożony jest na dwa etapy.

W pierwszym etapie strumień gazów jest wprowadzany do kolumny płuczącej, gdzie szkodliwe substancje są adsorbowane w roztworze płuczącym (z reguły w wodzie), podawanym w przeciwprądzie do przepływającego strumienia gazów.

W drugim etapie ciecz obciążona szkodliwymi substancjami jest regenerowana w odrębnym bioreaktorze (komorze osadu czynnego), gdzie następuje mikrobiologiczny rozkład zanieczyszczeń.

Ponieważ w biopłuczce mikroorganizmy są w przeważającej części „zawieszone” w roztworze płuczącym, technologia ta jest głównie wykorzystywana do rozkładu substancji dobrze rozpuszczalnych w cieczach.

Szczegółowe informacje na zapytanie – kontakt: office@corol.pl

Pliki do pobrania

Plik
Pobierz COROL_KATALOG_DTK_2021-02
Skorzystaj z darmowej konsultacji i doboru urządzenia