Biofiltry – zasada działania

Biofiltry – zasada działania

Istota działania biofiltrów polega na oczyszczaniu gazów na drodze przemian biochemicznych z udziałem mikroorganizmów, które powodują przekształcanie zanieczyszczeń w trwale nieszkodliwe substancje chemiczne.

Z punktu widzenia przebiegu procesu oczyszczania określenie biofiltr jest nieścisłe. W procesie biofiltracji, występujące w gazach zanieczyszczenia, w sensie fizycznym nie podlegają rozdzieleniu bądź separacji, z możliwością ich odzysku. W omawianej technologii zachodzą reakcje biochemiczne, w wyniku których zanieczyszczenia, traktowane jako określone związki chemiczne, są nieodwracalnie przekształcane w inne substancje neutralne dla środowiska, takie jak np. woda, dwutlenek węgla, sole itp.

Biofiltry z wsadem biologicznym takim jak kokosmix, kora sosnowa, zręby drewna oraz biofiltry z wsadem mineralnym typu lawa wulkaniczna opierają się na wspólnej zasadzie procesów biochemicznych prowadzonych przez mikroorganizmy zasiedlone na tych złożach.

Proces może być wspomagany różnego rodzaju dodatkowymi elementami technologicznymi, takimi jak płuczki, adsrobery w celu maksymalizacji efektywności procesu.

Szczegółowe informacje na zapytanie – kontakt: office@corol.pl

Biofiltr ze złożem typu lawa i adsorber wyposazony w węgiel aktywny

Skorzystaj z darmowej konsultacji i doboru urządzenia