Biofiltry powierzchniowe dla dużych strumieni powietrza

Biofiltry powierzchniowe dla dużych strumieni powietrza

Ogólna zasada działania biofiltra kontenerowego oraz powierzchniowego jest taka sama.

Strumień dolotowych gazów jest zasysany przez wentylator i tłoczony przez komorę nawilżania pod złoże filtrujące, rozmieszczone wewnątrz kontenera na ruszcie.

Wentylator, jak i inne urządzenia techniczne są zainstalowane w wydzielonej przestrzeni komory technicznej wewnątrz kontenera.

Zintegrowaną, ale wydzieloną przestrzeń zajmuje też komora zraszania.

W razie potrzeby zbiornik złoża może być przykryty dachem, który zabezpiecza złoże dodatkowo przed wpływami pogody.

Zbierające się na dnie kontenera skropliny kondensatu są odprowadzane do kanalizacji.

Obiekty te instalowane są najczęściej na betonowej płycie fundamentowej, rzadziej na płaskich dachach budynków.

Materiał filtrujący jest zgromadzony w postaci usypki o wysokości najczęściej ok. 1,5-2,0 m na siatkowej lub ażurowej powierzchni rusztu. Perforowane ruszty służą jako element nośny oraz do rozprowadzania gazów odlotowych pod powierzchnią złoża.

Potrzebne urządzenia techniczne wymagane do sterowania procesem oraz do nawilżania i odsiarczania gazów są rozmieszczone w kontenerze tzw. centrali technicznej, która jest ustawiana obok zbiornika z materiałem filtracyjnym.

Biofiltry powierzchniowe są projektowane indywidualnie do potrzeb procesowych.

Sprawdź aktualności na temat naszych ostatnich realizacji: Biofiltr powierzchniowy na strumień powietrza 25000m3/h

Więcej informacji w zakładce do pobrania, katalog zbiorczy wyrobów do aplikacji komunalnych.

Szczegółowe informacje na zapytanie – kontakt: office@corol.pl

Skorzystaj z darmowej konsultacji i doboru urządzenia