Biofiltry kontenerowe

Biofiltry kontenerowe

Biofiltry kontenerowe cechuje całość zwarta w jednej przenośnej konstrukcji. Instalacje te ze względów głównie transportowych są ograniczone i stosowane do obiektów przepustowości do kilku tysięcy metrów sześciennych powietrza na godzinę.

Ogólna zasada działania biofiltra kontenerowego oraz powierzchniowego jest taka sama. Strumień dolotowych gazów jest zasysany przez wentylator i tłoczony przez komorę nawilżania pod złoże filtrujące, rozmieszczone wewnątrz kontenera na ruszcie. Wentylator, jak i inne urządzenia techniczne są zainstalowane w wydzielonej przestrzeni komory technicznej wewnątrz kontenera. Zintegrowaną, ale wydzieloną przestrzeń zajmuje też komora zraszania.

W razie potrzeby kontener może być przykryty dachem, który zabezpiecza złoże przed wpływami pogody.

Zbierające się na dnie kontenera skropliny kondensatu są kierowane ponownie do obiegu lub odprowadzane do kanalizacji.

Dla większych ilości oczyszczanego powietrza lub gazu biofiltry kontenerowe można ustawić jeden na drugim lub obok siebie tak, aby mogły pracować równolegle.

Lista typoszeregu biofiltrów kontenerowych CBK znajduje się w zakładce do pobrania, w katalogu ogólnym produktów komunalnych.

Biofiltry kontenerowe są indywidualnie projektowane.

Sprawdź aktualności na temat naszych ostatnich realizacji: https://corol.pl/kolejny-biofiltr-kontenerowy-wyrusza-do-klienta/

Szczegółowe informacje na zapytanie – kontakt: office@corol.pl

Skorzystaj z darmowej konsultacji i doboru urządzenia