Systemy oczyszczania powietrza i gazów procesowych

Systemy oczyszczania powietrza i gazów procesowych, oferowane przez spółkę Corol spełniają wszelkie standardy i wymogi krajowych i europejskich przepisów. Wszystkie produkty charakteryzują się doskonałą jakością, trwałością i wysoką efektywnością działania.

W ofercie Corol znajdują się biofiltry z wsadem biologicznym takim jak kokosmix, kora sosnowa, zrębki drewna (karpina), są to biofiltr kontenerowy CBK i biofiltr powierzchniowy CBP.

Biofiltry wykorzystują najnowocześniejsze technologie. Spółka Corol oferuje filtry dostosowane indywidualnie do najróżniejszych potrzeb i możliwości swoich klientów.

Osobnym typem biofiltrów w wykonaniu kontenerowym, kolumnowym lub powierzchniowym jest biofiltr z lawą CBKL i CBPL jako nośnik mikrobiologii odpowiedzialnej za proces oczyszczania powietrza.

Biofiltry z lawą wulkaniczną są urządzeniami o bardzo wysokiej skuteczności. Zachęcamy do poznania tego wyrobu.

Obok biofiltrów w asortymencie znajdują się również inne produkty z grupy Systemów oczyszczania powietrza i gazów procesowych.

Są to:

  • Biopłuczki
  • Złoża zraszane
  • Adsorbery z węglem aktywnym

Corol oferuje adsorber siarkowodoru w wykonaniu kontenerowym i kolumnowym, kominki filtracyjne CKF i kominki świecowe CKS stanowiące zakończenie układów wentylacji, a także filtr do studzienek kanalizacyjnych, który eliminuje szkodliwe gazy ulatniające się w kanalizacjach sanitarnych.

Referencje:

Biofiltr CBKL 4000m3/h z lawą wulkaniczną

Biofiltr CBP 25000m3/h ze złożem Biospektor

Kominek filtracyjny CKS DN400/1500 – 150m3/h

Aktualności:

Modernizacja biofiltra 1000m3/h – lawa wulkaniczna i węgiel aktywny

Biofiltr CBK 1350m3/h z kokosmix pomiar skuteczności

Zachęcamy również do zapoznania się z:

Biofiltr ze złożem typu lawa i adsorber wyposażony w węgiel aktywny

Przykładowa realizacja jednej z inwestycji:

Biofiltr z wsadem mineralnym – realizacja Szlachęcin – dostawca i wykonawca Corol Sp. z  o.o.

Spółka Corol oferuje jedną z najbardziej skutecznych metod dezodoryzacji powietrza. Specjalizujemy się w procesach biofiltracji i adsorpcji. O atrakcyjności tych metod stanowią przede wszystkim niskie koszty jednostkowe procesu, a także prosta eksploatacja.

Wiele inwestycji w ramach wod-kan, przemysłu i rolnictwa może opierać się na procesach generujących duże ilości gazów, które uwalniane są do atmosfery. Gazy te spełniać muszą restrykcyjne wymogi wynikające z przepisów prawa. W przypadku odchyleń od narzuconych norm, stanowią one poważne zagrożenie dla środowiska naturalnego. Następuje zatem konieczność likwidacji źródła emisji gazów, bądź oczyszczenia ich przed wypuszczeniem do atmosfery.

Biofiltracja: Mieszanina gazów procesowych uwalnia się do atmosfery i występuje najczęściej w niskich stężeniach, a ponadto bardzo łatwo poddaje się one biodegradacji. Szczególnie w przypadku gazów o temperaturach zbliżonych do otoczenia, jest to najszybciej rozwijająca się i najbardziej skuteczna, a zarazem prosta w obsłudze metoda dezodoryzacji powietrza. Jej istota polega na wykorzystaniu mikroorganizmów do degradacji zanieczyszczeń umieszczonych w biofiltrze.

Najważniejsze zalety biofiltracji, w porównaniu do konwencjonalnych metod oczyszczania powietrza stanowią o wyjątkowych korzyściach zastosowania rozwiązań firmy Corol. Są to między innymi:

  • Niskie koszty inwestycji,
  • Niskie koszty eksploatacji,
  • Skuteczność usuwania odorów sięgająca 95%,
  • Możliwość wykorzystania różnych szczepów mikroorganizmów w zależności od rodzaju zanieczyszczenia,
  • Elastyczność zmiany parametrów pracy biofiltrów,
  • Możliwość zestawienia w układy wielostopniowe z płuczkami i adsorberami,
  • Łączna skuteczność działania wielostopniowa sięgająca 98%.

Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących oczyszczania powietrza i gazów procesowych oraz pomocy w doborze urządzeń.