Zawory napowietrzająco – odpowietrzające typu BEV

Zawory napowietrzająco – odpowietrzające typu BEV

Zawory na – i odpowietrzające służą do zabezpieczenia rurociągów tłocznych przed skutkami zapowietrzania się oraz powstawania podciśnienia.

Zawory BEV są zaworami dedykowanymi do ścieków i odznaczają się wyjątkową odpornością na zapychanie, a nagły wzrost ciśnienia nie powoduje zaburzeń ich pracy.

Zawory BEV mogą mieć budowę pojedynczą typu F, lub typu G oraz podwójną dla bardziej zbalansowanej pracy i dużych przepustowości, typ GF.

Skorzystaj z naszego darmowego doboru.

Szczegółowe informacje na zapytanie – kontakt: office@corol.pl

Skorzystaj z darmowej konsultacji i doboru urządzenia