Armatura specjalistyczna

W ofercie spółki Corol jest również armatura specjalistyczna. Są to profesjonalne urządzenia oraz elementy rożnego typu, które stanowią udogodnienie w realizacji inwestycji lub rozwiązują określony problem.

Armatura specjalistyczna oferowana przez Corol to:

  • Obudowa do zaworu napowietrzająco – odpowietrzającego do podziemnej zabudowy.
  • Zastawki i zawory burzowe – stanowią system melioracyjny, który reguluje lub odcina przepływ medium. Zastawki i zawory burzowe stosuje się oczyszczalniach ścieków, przepompowniach i innych systemach wodno – kanalizacyjnych.
  • Klapy zwrotne typu AWASTOP – stosowane do ochrony instalacji ciśnieniowych w miejscach gdzie są znaczne straty ciśnienia.
  • Klapy zwrotne typu RSK – mają na celu zabezpieczyć instalację przed uderzeniami hydraulicznymi oraz konsekwencjami wynikającymi z przepływów powrotnych.
  • Czyszczak rewizyjny – daje możliwość wglądu do wnętrza rurociągu, sprawdzeniu jego stanu i oczyszczenia go.
  • Zawory napowietrzająco – odpowietrzające typu BEV – jednostopniowe oraz dwustopniowe zawory do odpowietrzania, napowietrzania, oraz odgazowania rurociągów tłocznych.
  • Zestaw wodomierzowy do montażu wodomierzy 3/4 i 1 ‘’ na przyłączu wodociągowym.