Armatura specjalistyczna

W ofercie spółki Corol jest również armatura specjalistyczna. Są to profesjonalne urządzenia oraz elementy rożnego typu, które stanowią udogodnienie w realizacji inwestycji lub rozwiązują określony problem.

Armatura specjalistyczna oferowana przez Corol to:

  • Dyfuzor rurowy CDRP dla pompowni tradycyjnych – umożliwia dozowanie bąbelków powietrza do wnętrza zbiorników tłoczni lub przepompowni i natleniania ścieków w trakcie ich gromadzenia.
  • Dyfuzator wertykalny CDW – umożliwia dozowanie bąbelków powietrza do wnętrza rurociągu i natleniania ścieków na trasie rurociągu tłocznego.
  • Czyszczak rewizyjny CCRP i CCRS – daje możliwość wglądu do wnętrza rurociągu, sprawdzeniu jego stanu i oczyszczenia go.
  • Dyfuzator czyszczakowy CCRP D– umożliwia dozowanie bąbelków powietrza do wnętrza rurociągu i natleniania ścieków na trasie rurociągu tłocznego.
  • Obudowa do zaworu napowietrzająco – odpowietrzającego do podziemnej zabudowy.
  • Zestaw wodomierzowy do montażu wodomierzy 3/4 i 1 ‘’ na przyłączu wodociągowym.