Zawory oddechowe

Zawory oddechowe

Ochrona zbiorników podczas napełniania i opróżniania, a także zabezpieczenie przed uszkodzeniami wynikającymi z kondensacji oparów, a pośrednio również ochrona środowiska oraz ludzi przed szkodliwym działaniem oparów to zadanie, jakie stawia się przed zaworami zabezpieczającymi. Zawory oddechowe zabezpieczające stosuje się do wyrównywania nadciśnienia i podciśnienia, które powstaje w wyniku kondensacji lub rozszerzenia medium w instalacji przemysłowej. Zawory oddechowe działają jako zawory zabezpieczające przed nadciśnieniem lub podciśnieniem danego medium. W ofercie firmy Corol znajdują się również zawory dwufunkcyjne łączące w sobie zalety nad- i podciśnieniowych. Zawory oddechowe umożliwiają odprowadzanie medium bezpośrednio lub też rurociągiem wydmuchowym do atmosfery. Mogą być wyposażone w sterowanie pilotem dla precyzyjnego nastawu zaworów. Zawory oddechowe nie wymagają doprowadzania energii z zewnątrz, dzięki czemu stanowią niezwykle istotną i wygodną formą zabezpieczenia przed nad- i podciśnieniem. Wszystkie zawory oddechowe z oferty Corol wykonane są w zgodzie z normami API 620 & API 650 (< 1.034 Bar-g), API 2000 / ISO-28300 Odpowietrzanie, API 2521 & API 2523 Straty parowania.

Działanie zaworów oddechowych

Podczas standardowej pracy zawory oddechowe przyjmują formę zamkniętą. W przypadku przekroczenia granicznych wartości ciśnienia, zawory oddechowe samoczynnie otwierają się, zapobiegając eksplozji w wyniku nagłego skoku ciśnienia. Stosowanie zaworów zabezpieczających jest najlepszym sposobem na skuteczną blokadę wielu elementów armatury. Brak konieczności wykorzystania zewnętrznych źródeł energii do ich zasilania powoduje, że działają one niezależnie i samoczynnie.

Przeczytaj artykuł na blogu

Szczegółowe informacje na zapytanie – kontakt: office@corol.pl


Dobór wg norm:
  • API 620 & API 650 (< 1.034 Bar-g)
  • API 2000 / ISO-28300 Odpowietrzanie
  • API 2521 & API 2523 Straty parowania
Certyfikaty: deklaracja zgodności PED, ATEX
Przyłącza: Kołnierzowe wg. EN 1092, ANSI
Klasy ciśnienia: PN 10/16 , class 150 lbs
Średnice: DN 50 – DN 300
Temperatura: -150 °C do +200 °C
Medium: media agresywne i petrochemiczne

Wykonanie materiałowe:

Stal węglowa, stal kwasoodporna aluminium, włókno szklane i tworzywa sztuczne
Uszczelnienie: PTFE

Opcje:

  • zawór zabezpieczający przed nadciśnieniem (medium może być odprowadzane bezpośrednio do atmosfery bądź rurociągiem wydmuchowym)
  • zawór zabezpieczający przed podciśnieniem
  • zawór dwufunkcyjny – zabezpieczający przed nadciśnieniem i podciśnieniem
  • kombinacja zaworu oddechowego z przerywaczem płomienia
  • zawory oddechowe sterowane pilotem (zapewniające dokładność nastawy zaworu)
  • zawory awaryjnego działania o dużej wydajności – chroniące przed nagłym wzrostem ciśnienia spowodowanym pożarem lub wybuchem
  • zawory regulujące poduszkę gazu neutralnego (np. azotu) w zbiorniku magazynowym.
Skorzystaj z darmowej konsultacji i doboru urządzenia