Zawory bezpieczeństwa Bopp & Reuther

Zawory bezpieczeństwa Bopp & Reuther

Zawory bezpieczeństwa to podstawowe elementy układów bezpieczeństwa instalacji technologicznych. Ich zadaniem jest zabezpieczanie urządzeń oraz instalacji przed wzrostem ciśnienia powyżej zadanej wartości granicznej, projektowej, w celu uniknięcia zagrożenia dla ludzi, instalacji oraz środowiska.

Zawory bezpieczeństwa:

 • otwierają się po osiągnięciu zadanego ciśnienia nastawy
 • odprowadzają w kontrolowany sposób nadmiar medium
 • zamykają się po spadku ciśnienia w instalacji

Szczegółowe informacje na zapytanie – kontakt: mailto:office@corol.pl

Opis dodatkowy

Ciśnienie to najbardziej istotny aspekt każdej instalacji przemysłowej Dla utrzymania sprawnego poziomu przepływu medium, konieczne jest utrzymanie ciśnienia na odpowiednim poziomie. W tym celu stosuje się zawory ciśnieniowe, inaczej zwane zaworami bezpieczeństwa. Zawory bezpieczeństwa to podstawowe elementy układów bezpieczeństwa instalacji technologicznych.

Głównymi zadaniami, jakie stawia się przed zaworami bezpieczeństwa są między innymi:

 • kontrola wartości ciśnienia po stronie wylotowej,
 • zabezpieczenie całej instalacji przed uszkodzeniami spowodowanymi zbyt wysokim ciśnieniem,
 • regulacja ciśnienia dla zapewnienia bezpieczeństwa,
 • wyeliminowanie hałasów oraz głośnej pracy instalacji.

Jeżeli nie występuje przepływ medium, ciśnienie oddziałuje na membranę zaworu unosząc uszczelnienia, co powoduje uzyskanie odpowiedniej wartości ciśnienia. W momencie przepływu medium, duży spadek ciśnienia wyjściowego uszczelnia zawory bezpieczeństwa, co powoduje przepływ medium.

W każdym przypadku, w którym istnieje ryzyko osiągnięcia zbyt wysokiego ciśnienia, konieczne jest zastosowanie zaworów bezpieczeństwa. Nie tylko zabezpieczają one instalację przed zniszczeniem. Zawory ciśnieniowe odpowiadają za zredukowanie poziomu ciśnienia do pożądanych, bezpiecznych wartości. Pozwala to w konsekwencji znacząco obniżyć ciśnienie medium oraz zredukować koszty eksploatacji instalacji.

Firma Corol oferuje wysokiej jakości zawory Bopp & Reuther, których wykorzystanie w instalacji gwarantuje skuteczną, długotrwałą i bezpieczną eksploatację. Zawory Bopp & Reuther to gwarancja najwyższej, światowej jakości elementów instalacji przemysłowej. Zapraszamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami i zapoznania się ze szczegółową ofertą na zawory Bopp & Reuther.

Szczegółowe informacje na zapytanie – kontakt: office@corol.pl

Skorzystaj z darmowej konsultacji i doboru urządzenia

Komunikat dotyczący naruszenia ochrony danych osobowych

Zarząd spółek Procorol sp. z o.o. i Corol sp. z o.o. jako przedstawiciel administratora danych osobowych, informuje, iż w dniu 17.02.2024 r., w godzinach nocnych doszło do ataku hakerskiego na urządzenia informatyczne spółki Procorol sp. z o.o. na których znajdowały się zasoby cyfrowe spółek Procorol sp. z o.o. i Corol sp. z o.o. Przestępcy do ataku użyli oprogramowania typu ransomware - LockBit 3.0.

Zdarzenie zostało zdiagnozowane przez nasz zespół informatyczny i zewnętrznego specjalistę ds. ochrony danych osobowych w pierwszym dniu roboczym następnego tygodnia tj. w dniu 19.02.2024 r. Wszystkie dane znajdujące się na serwerach spółki Procorol sp. z o.o., w tym dane osobowe osób fizycznych (naszych pracowników i klientów/kontrahentów Procorol sp. z o.o. i Corol sp. z o.o.), zostały zaszyfrowane (nie wiemy, czy zostały pobrane z naszych serwerów), a zdarzenie zostało zgłoszone następującym organom:

- Policja (Polska);

- Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Polska);

- FBI (USA)

Z uwagi na fakt, iż w dniu 19.02.2024 r. Świat obiegła informacja o przejęciu kontroli nad stroną internetową i częścią zasobów grupy Lockbit, w operacji „Cronos” prowadzonej przez Brytyjską Narodową Agencję ds. Przestępczości (NCA) i amerykańskie Federalne Biuro Śledcze (FBI) nie jesteśmy w stanie jednoznacznie stwierdzić, czy dane naszych pracowników i klientów wyciekły poza zasoby spółki Procorol sp. z o.o., ponieważ przestępcy nie zdążyli przekazać swoich żądań, co do sposobu i metody płatności (oprócz lakonicznej informacji, pozostawionej na jednej z zaszyfrowanych maszyn, że w najbliższej przyszłości zażądają środków finansowych).

Ponadto zgodnie z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Zarząd spółek Procorol sp. z o.o. i Corol sp. z o.o. informuje:

Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby, z którą można się kontaktować w celu uzyskania większej ilości informacji związanej z naruszeniem:

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania w związku z zaistniałym zdarzeniem, prosimy o kontakt z:

Izabella Macionga - Członek Zarządu

adres e-mail: rodo@corol.pl

Opis możliwych konsekwencji:

Następstwem naruszenia Państwa danych osobowych mogą być sytuacje związane z wykorzystaniem danych osobowych takie jak:

 1. osoby trzecie mogą próbować uzyskać na Pani/Pana szkodę pożyczki w instytucjach pozabankowych, na przykład przez Internet lub telefonicznie, nie wymagając okazania dokumentu tożsamości;
 2. istnieje ryzyko, że osoby trzecie mogą próbować uzyskać nieuprawniony dostęp do systemów obsługujących udzielanie świadczeń medycznych, co umożliwiłoby im wgląd w Pani/Pana dane zdrowotne, wykorzystując np. numer PESEL do potwierdzenia tożsamości;
 3. osoby trzecie mogą próbować wykorzystać dane osobowe do próby różnego rodzaju wyłudzeń;
 4. istnieje ryzyko, że osoby trzecie mogą próbować zawrzeć umowy cywilno-prawne działając na Pani/Pana szkodę;
 5. dane osobowe mogą być wykorzystane przez osoby trzecie do ukrycia swojej tożsamości i podszywania się pod Panią/Pana.

Wszystkie te działania mogą prowadzić do poważnych konsekwencji dla Pani/Pana bezpieczeństwa finansowego, prywatności i realizacji praw obywatelskich. Dlatego też należy zachować szczególną ostrożność, a w każdym przypadku, w którym w ciągu kilku najbliższych miesięcy dowiedzą się Państwo o naruszeniu Państwa prywatności prosimy o kontakt z nami.

Środki zastosowane lub proponowane przez administratora w celu zaradzenia naruszeniu:

W związku z zaistniałym naruszeniem ochrony danych osobowych zwróciliśmy się do specjalistów IT z prośbą o natychmiastowe odizolowanie infrastruktury, która została zaatakowana i rozpoczęcie procesu badania sprawy pod kątem możliwych działań związanych z przywróceniem środowiska produkcyjnego i wdrożenia dodatkowych środków zapewniających wzmożone bezpieczeństwo infrastruktury IT. Zweryfikujemy również nasze procesy związane z ochroną danych osobowych, aby wprowadzić dodatkowe elementy kontroli, zwiększające bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych zarówno w formie cyfrowej jak i tradycyjnej (papierowej). W chwili obecnej badamy sprawę, aby dowiedzieć się o wycieku jak najwięcej. Jednocześnie informujemy, iż współpracujemy z FBI w celu otrzymania szczepionki, a zaistniałą sytuację po dogłębnej analizie zgłosiliśmy do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Środki minimalizujące negatywne skutki naruszenia:

W celu zminimalizowania ewentualnych negatywnych skutków naruszenia zalecamy, aby Państwo:

 1. ignorowali nieoczekiwane wiadomości, w szczególności od nieznanych nadawców;
 2. zachowali ostrożność w sytuacji odbierania połączeń telefonicznych od nieznanych numerów telefonów.

Zarząd PROCOROL Sp. z o.o.

Zarząd COROL Sp. z o.o.

This will close in 20 seconds