KOMINEK CKF DN 110, DN160, DN 200 z PE!

Kominki filtracyjne służą zapobieganiu uciążliwości zapachowych, powstających na skutek zagniwania ścieków, jak również do oczyszczania powietrza z odorów – złowonnych gazów wydostających się do atmosfery.

Skuteczność wkładów filtracyjnych z węglem aktywnym zależna jest od objętości przestrzeni wentylowanych, stopnia skażenia oraz wymaganej krotności wymiany powietrza w komorze.

Kominek PE rys. tech

Karta katalogowa do pobrania

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z Inżynierami Projektu Corol – oferujemy darmowe konsultacje i dobór kominków, kontakt: office@corol.pl