Spółka Corol oferuje system przeciwdziałania zagniwaniu ścieków w sieciach kanalizacji tłocznej poprzez drobnopęcherzykowe napowietrzanie ścieków w przepompowniach i rurociągach tłocznych.
System może być wykorzystany w obiektach i sieciach kanalizacyjnych zarówno nowo projektowanych, jak i będących już w eksploatacji.
Celem systemu jest wyeliminowanie przyczyn wydzielania się złowonnych związków w kanalizacji poprzez uzupełnianie niedoboru tlenu zużywanego w procesach zachodzących w ściekach.
Cel ten zostanie osiągnięty poprzez doprowadzenie powietrza w odpowiedniej ilości przy zapewnieniu wysokiej efektywności rozpuszczania się tlenu w ściekach.

Instalacja napowietrzania ścieków składa się z następujących elementów:

1. Stacja bazowa – tj. sprężarka z układem stabilizacji ciśnienia, zbiornik sprężonego powietrza(opcjonalnie), węzeł kontrolny oraz układ zasilania i sterowania.
2. Ruszt do napowietrzania drobnopęcherzykowego w dnie zbiornika retencyjnego przepompowni lub tłoczni.
3. Przewód transportu powietrza podłączony do rurociągu tłocznego,
4. Węzły dozowania powietrza do rurociągu tłocznego zbudowane w sposób zapewniający skuteczność wymieszania powietrza ze ściekami.

W zależności od specyfiki przewodu tłocznego oraz ilości tłoczonych ścieków instalacje napowietrzania mogą być jednoprzewodowe z jednym lub wieloma węzłami dozowania powietrza lub wieloprzewodowe z jedną lub z wieloma stacjami bazowymi.
Dodatkowym czynnikiem zwiększającym efektywność przeciwdziałania zagniwania ścieków w rurociągach tłocznych jest możliwość zastosowania specjalnych biopreparatów dozowanych do ścieków równolegle z napowietrzaniem. Biopreparat może być umieszczony w stacji bazowej lub zainstalowany bezpośrednio w przepompowni ścieków. Biopreparat jest płynem zawierającym odpowiednio wyselekcjonowane szczepy bakterii oraz wolne enzymy powodujące szybszy rozkład związków zawartych w ściekach nie powodując uciążliwości zapachowych.
Zapraszamy do kontaktu, każda instalacja wymaga indywidualnego projektu.

Animacja instalacji napowietrzania ścieków w przepompowni

 

Animacja instalacji napowietrzania w rurociągu tłocznym

Praca układu dyfuzatora CCRPD

Więcej na temat na stronach:

Napowietrzanie ścieków w obiektach przepompowni i tłoczni ścieków

Napowietrzanie ścieków w rurociągu tłocznym