Nasza produkcja idzie pełną parą, kolejny biofiltr kontenerowy opuszcza nasz plac manewrowy i zmierza wprost na budowę do Inwestora. Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją.

  • Zdjęcie nr 1 – jednolity samonośny zbiornik ( kontener ) wykonany z tworzyw sztucznych – PE lub PP, odpowiednio usztywniony, wewnątrz wyposażony w zintegrowany ciąg technologiczny.
  • Zdjęcie nr 2 – tylny bok kontenera ,widoczne okno rewizyjne.
  • Zdjęcie nr 3a – bok zbiornika – widok ogólny
  • Zdjęcie nr 3b – drzwi do centrali technicznej, otwory wentylacyjne, okienko rewizyjne do kontroli ilości zanieczyszczonej wody.
  • Zdjęcie nr 4 – kontener gotowy do załadunku, widok wzmocnień/usztywnień ścian
  • Zdjęcie nr 5 – transport kontenera na miejsce przeznaczenia.
  • Zdjęcie nr 6 – przygotowany przez Inwestora fundament pod posadowienie kontenera – widoczne wyprowadzone instalacje m. in. doprowadzająca wodę do zraszania złoża.
  • Zdjęcie nr 7 – widok posadowionego kontenera – po lewej stronie drzwi do Centrali technicznej wyposażonej w urządzenia które regulują i nadzorują przebieg procesu technologicznego polegającego na oczyszczeniu zanieczyszczonego powietrza dostarczonego do wnętrza biofiltra kontenerowego wypełnionego odpowiednim materiałem filtrującym.
  • Zdjęcie nr 8 – kontener przygotowany do podłączenia elementów technologicznych , wyposażenia komory kontenera w materiał filtracyjny i inne.

Do rozpoczęcia pracy biofiltra kontenerowego niezbędne jest podłączenie wody, przyłącze energetyczne, wypełnienie kontenera odpowiednim złożem organicznym, biochemicznym lub mineralnym oraz dostarczenie strumienia zanieczyszczonych gazów.

W sprawach technicznych zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z naszymi Inżynierami Projektu.

Więcej na: https://corol.pl/oferta/technologie-komunalne/systemy-oczyszczania-powietrza-i-gazow-procesowych/biofiltry-kontenerowe/