W cyklach czterech krótkich artykułów chcielibyśmy przedstawić zarys problemów oraz sposoby ich rozwiązywania w przypadku zabezpieczenia instalacji lub urządzeń przed nadmiernym wzrostem ciśnienia, na bazie dobieranych i oferowanych przez naszą Spółkę urządzeń, które dostępne są w naszym programie „Akademia Bezpieczeństwa COROL”. W tym artykule kilka informacji nt. głowic bezpieczeństwa czyli płytek bezpieczeństwa. Jest to ostateczne zabezpieczenie instalacji, w przypadku nie zadziałania pozostałych zabezpieczeń, płytka bezpieczeństwa zawsze ulegnie rozerwaniu. Standardowa płytka bezpieczeństwa zbudowana jest z materiału zabezpieczającego instalację zamocowanego w obudowie wraz z rączką, montowana jest w odpowiednim korpusie, całość stanowi głowicę bezpieczeństwa, która przystosowana jest z reguły do montażu między kołnierze. Przykładowa płytka bezpieczeństwa oraz głowica bezpieczeństwa pokazana jest na rys. nr 1.

Rys. nr 1. Płytka i głowica bezpieczeństwa, płytka kompozytowa.
Rys. nr 1. Płytka i głowica bezpieczeństwa, płytka kompozytowa.

zawór bezpieczeństwa Corol

W naszej ofercie znajdują się zarówno płytki wklęsłe (rozciągające-płytka ulega rozerwaniu na skutek rozciągnięcia materiału) jak i wypukłe tzw. odwróconego działania. Możemy dobrać płytki o średnicy już od 3 mm, aż do 1100 mm, do maksymalnego ciśnienia rozerwania 100 bar nadciśnienia lub do zabezpieczenia przed działaniem próżni, we wszystkich możliwych wykonaniach materiałowych jak np. z aluminium, srebra, niklu, stali kwasoodpornej, monelu, inconelu, grafitu. Płytki mogą być pokryte teflonem. Dla bardzo trudnych aplikacji oferujemy płytki kompozytowe. Oferowane przez nas płytki mogą być montowane pod zaworami bezpieczeństwa, gdyż na skutek rozerwania nie ulegają defragmentacji i nie ma obawy aby jakikolwiek fragment płytki dostał się pod grzyb zaworu bezpieczeństwa. Głowicę , płytkę bezpieczeństwa możemy również doposażyć we wskaźnik jej rozerwania , może to być manometr lub czujnik sygnału 4-20 mA.

W sprawach technicznych zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z naszymi Inżynierami Projektu

Więcej na: Akademia Bezpieczeństwa Corol

Zobacz także: przepustnice podwójnie mimośrodowe